Logistická akademie - cesta k mistrovství logistiky!

Purchasing and Logistics manager

Nabídka/poptávka Práce/stáž Město
Nabídka Práce Moravskoslezský kraj


Text nabídky

01/2015 – dosud:  Logistické poradenství a auditing,  Poradenství v logistice a kvalitě CEO - Executive

 • Logistické poradenství, Projekty úspor v logistice, zvyšování produktivity práce, zajišťování bezpečného pracovního prostředí pomocí implementace sytému 5S, Visual managementu, BOZP (HSE) a SMED analýz. Minimalizace rizik, Management of change, Lean production a lean logistic, Kaizen, 4P logistika, Audity dle ISO norem 9001, 14001 a 18001m výběrová řízení a jiné.

06/2007 - dosud: výrobní a.s.

06/2012 - dosud  Purchasing and Logistic Manager CE Zodpovědnost za kompletní logistickou agendu a nákup v sBU střední Evropa (PL, SK, CZ, HU).

 • Logistika: Zodpovědnost za celý logistický řetězec – supply chain (od nákupu, dodání, skladování, spolupráce s plánováním výroby a výrobou, expedice hotových výrobků, externí skladování, expedice ke konečným  zákazníkům), optimalizace logistických toků dle metodiky lean a six sigma
 • Doprava: vyjednávání s dopravními a spedičními společnostmi, příprava výběrových řízení na logistické služby, řízení a uzavírámí kontraktů na logistické služby, vyhledávání, sledování, průběh a implementace nových logistických zlepšení , sledování, koordinace a vyhodnocování logistických toků a služeb,
 • Skladování: zodpovědnost za interní a externí skladování a procesy s tímto související včetně inventarizace. Přímé vedení 6 interních skladníků a vedoucí skladu + zodpovědnost za 3P  dodavatele logistiky v externím skladě
 • Plánování: spolupráce s oddělením centrálního plánování, forecasting nákupu a spotřeby, obrátkovost surovin, plnění plánu výroby dle kapacitních modelů
 • Nákup: zodpovědnost za nákup surovin, obalů, služeb a dalších podpůrných věcí nutných pro výrobu ve střední Evropě, zodpovědnost za nákup materiálně technického zázemí a služeb + další nákupy související s denním provozem výrobního závodu, forecasting nákupu a spotřeby, zodpovědnost za skladové hladiny a dostupnost surovin, optimalizace procesů nákupu, optimalizace skladovaného množství surovin,  Přímé vedení 2 podřízených specialistů nákupu,
 • Další zodpovědnosti: snižování pomalu obrátkových zásob surovin, výrobků a zboží, příprava a vedení dodavatelských auditů, Spolupráce na interních auditech kvality dle korporátních pravidel a dle požadavků kvality dle norem ISO 9001, 18001 a 14001 (OHSAS), zodpovědnost za process neustáleho zlepšování v logistice a nákupu, zodpovědnost za komplexní agendu v rámci celních řízení a vykazování intrastatu, vedení mnoha projektů napříč zodpovědnostmi

Projekty - vedení:

 • Zlepšení obalů hotových výrobků – 2016 – projekt zabývající se zlepšením obalů pro hotové výrobky pohledu minimalizace zákaznických reklamací, efektivity skladování, manipulace a bezpečnosti. Dále pak zavedení a změny obalů z pohledu snížení nákladů na přepravu a skladování
 • MTO – 2015 – projekt zabývající se snižováním průběžné doby a doby výroby a dodávek produktů vyráběných na objednávku.
 • Chemické látky – 2014/2015 – projekt, který byl vyvolán změnou Evropského zákona o chemických látkách. Tento projekt se zabýval jak změnou značení hotových výrobků, tak změnou procesů při výrobě, výbavě OOPP, změnou zacházení se surovinami a jejich značením, změnou práce s hotovými výrobky, komunikace zákazníkům a mnoho dalšího
 • SLOB – 2013, 2014, 2015, 2016 – projekty zaměřené na snižování pomalu obrátkových surovin a zboží. Každý projekt je vždy vypsaný na 1 kalendářní rok. Vždy se snažím implementovat nové metody a poznatky a hledat nové cesty jak prevence, tak odstranění těchto zásob.
 • SRM – 2013/2014 – implementace IT systému SRM (supply chain relationship management) pro nákup nevýrobních prostředků a veškerých nakupovaných služeb. Součást většího projektu P2P.

Projekty – spoluvedení:

 • P2P – 2013/2014 – projekt zajišťující větší kontrolu peněžních toků a objednávek. Projekt se zaměřoval na finanční kontrolní mechanismy nákupu v objednávání a v dalších finančních operacích, nastavovaní pravomocí, křížové kontroly a další činnosti. Cílem projektu bylo mít v interním sytému veškerá potřebná data a každou platbu mít podpořenou kompletní objednávkou ze systému včetně schválení dle nastavených limitů.

11/2011 - 05/2012  Purchasing Specialist

 • Komunikace s dopravci a přepravci, příprava a realizace výběrových řízení na logistické služby. Sledování, koordinace a reporting přeprav v rámci střední Evropy a veškerých exportů. Nákup zboží ze sesterských zahraničních závodů.
 • Optimalizace skladové hladiny nakoupeného zboží, Tvorba a zpracovávání předpokladu nákupu zboží - forecasting, Skladové hospodářství vztažené k vnitropodnikovým dodávkám. komunikace s orgány celní správy a celní deklarací, vedení agendy intrastatu, zaclívání a vyclívání zboží při exportu a importu
 • Koordinace přepravní logistiky v rámci sBU střední Evropa + exporty do západní Evropy

Projekty - vedení:

 • One provider – 2012 -centralizace skladování a logistických procesů pro sBU střední Evropa

Projekty – participace:

 • SAP – 2012 - implementace IT systému SAP v CE pro potřeby výroby, nákupu, prodeje i financí

10/2009 - 11/2011 ICD Coordinator (purchase + transport)

 • Nákup zboží ze sesterských zahraničních závodů, nákup surovin pro výrobu od zahraničních dodavatelů, optimalizace skladové hladiny nakoupeného zboží a surovin, řešení reklamací s dodavateli, vyřizování požadavků na nákup zboží nebo výrobu, prodej výrobků zahraničním sesterským závodům (střední Evropa a Turecko), komunikace s orgány celní správy a celní deklarací, vedení agendy intrastatu, zaclívání a vyclívání zboží při exportu a importu Koordinace přepravní logistiky v rámci sBU střední Evropa + exporty do západní Evropy

06/2007 - 10/2009  Purchase/Sales assistant

 • Nákup zboží ze sesterských zahraničních závodů, nákup surovin pro výrobu od zahraničních dodavatelů, optimalizace skladové hladiny nakoupeného zboží a surovin, řešení reklamací s dodavateli, vyřizování požadavků na nákup zboží nebo výrobu, prodej výrobků zahraničním sesterským závodům (střední Evropa a Turecko), komunikace s orgány celní správy a celní deklarací, vedení agendy intrastatu, zaclívání a vyclívání zboží při exportu a importu

Vzdělání

2015 Logistická akademieKomplexní logistické vzdělání pro auditory logistiky – získán titul Alog.

 

2014 - 2015 Logistická akademie  Diplom, udělený Logistickou akademií - získán titul Mlog.

2004 - 2006 Vysoká škola báňská - Ekonomická fakulta, (nedokončeno), Ekonomie Obor Management

Kurzy, semináře

 

2016  ISO 9001:2015 – Lloyd`s register Kurz pro interní auditory dle nové normy ISO 9001:2015

 

2016  ISO 9001:2015 –  Lloyd`s register, seznámení s požadavky nové normy ISO 9001:2015

 

2014 Management logistiky – Logistická akademie

 • Co je logistika a co je její součástí, Jakou má vazbu na ostatní procesy, konkurenceschopnost firmy a její ekonomické výsledky, Jaké jsou hlavní logistické procesy a činnosti a jak měřit jejích efektivitu

2014 Logistika nákupu a řízení zásob – Logistická akademie

 • Strategický i operativní nákup, moderní koncepty SCM (Supplay Chain management), řízení zásob nejen nakupovaných

2014 Logistika výroby – Logistická akademie

 • Problematika plánování a řízení výroby. Srovnání výhody všech známých konceptů – od klasických plánovacích systémů typu MRP přes vizualizované tahové systémy využívající kanban až po moderní informační technologie pokročilého plánování (APS). „štíhlá výroba“, „agilní výroba“ a problematika řízení zásob nedokončené výroby (tzv. „rozpracovanost“).

2014 Logistika distribuce a skladování – Logistická akademie

 • Moderně pojaté klasické logistické téma řízení a uskutečňování materiálového toku v dodavatelském řetězci i uvnitř firmy

2014 Logistický audit – Logistická akademie

 • Metodologie logistického auditu a jeho provádění

2014 HSE critical leaders, Nizozemí,

 • Seminář určený vedoucím zaměstnancům výrobních závodů a logistických středisek ke zvýšení povědomí o nutnosti bezpečnosti a šíření principů bezpečnosti mezi zaměstnanci a implmentaci procesů ke zvýšení bezpečnosti provozů

2013 MEP - Management Essential Program

 • Situační vedení zaměstnanců, řízení výkonu a koučování, řízení a vedení týmu, vedení pohovoru a výběr uchazečů

Certifikáty, licence

 • Interní auditor systému managementu kvality dle ČSN - ISO 9001:2015 u Loyd`s register, Interní auditor systému managementu kvality dle ČSN - ISO 9001:2015
 • HSE critical leader, certifikace po ukončení kurzu HSE critical leaders zaměřeného na vedení teamu k bezpečnému chování na pracovištích
 • Interní auditor systému managementu kvality dle ČSN - ISO 9001:2008 u Loyd`s register Interní auditor systému managementu kvality dle ČSN - ISO 9001:2008
 • Interní auditor pro integrovaný system řízení IMS - (QMS, EMS, OHSAS) - ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Ostatní znalosti a dovednosti

Angličtina - Výborná znalost

Polština - Pokročilá znalost

Němčina - Základní/Pasivní znalost

Výpočetní technika: Nadstandardní uživatelská - MS Office, SAP, SRM, ESO 9

Aktivní ŘP
Kontaktní formulář

Napište nám


Zpět na přehled nabídek

Aktuální termíny kurzu

03.10. - 04.10.
2017
Výpočty pro řízení zásob
9500 Kč
11495 Kč
3
04.10. - 05.10.
2017
Plánování výroby a intralogistika
7500 Kč
9075 Kč
4
05.10. - 05.10.
2017
ZERO WASTE v logistice a logistickém řetězci
4200 Kč
5082 Kč
7
05.10. - 06.10.
2017
Logistika nákupu a řízení zásob
7500 Kč
9075 Kč
2
10.10. - 10.10.
2017
Vyjednávání, argumentace, přesvědčování - zaměřeno pro logistiky
3500 Kč
4235 Kč
9