Logistická akademie - cesta k mistrovství logistiky!

Průběh certifikace

Projděte si průběh certifikace krok po kroku – text k vybranému kroku se objeví při kliknutí na naše logo. Neváhejte se na nás obrátit, pokud budete chtít něco vysvětlit podrobněji!

Použijte elektronickou přihlášku, která je k dispozici na těchto webových stránkách. Po odeslání přihlášky Vás zhruba do týdne budeme kontaktovat telefonicky, abychom osobně zkonzultovali zvolený stupeň certifikace a dohodli další náležitosti.

Podmínkou pro přihlášení se na Logistickou akademii je alespoň tříletá podniková praxe dotýkající se logistiky (nákup, skladování, doprava, manipulace, plánování a řízení výroby, distribuce, prodej atp.). Vše ostatní dořešíme individuálně při našem prvním telefonickém kontaktu.

Budete-li cítit potřebu doplnit si své znalosti a dovednosti v logistice, je Vám k dispozici náš detailně propracovaný a mnohonásobně ověřený vzdělávací program Můžete jej absolvovat jako celek nebo se zúčastnit jen některých vybraných modulů podle vlastního uvážení. Vzdělávací program probíhá v Praze, v Ostravě a na Slovensku v Bratislavě.

Testy jsou obsahově náročné, ale lze je vypracovávat v klidu soukromí přes e-learning. K dispozici je řada materiálů v elektronické podobě a také užitečný manuál, jak efektivně testy zvládat.

Zkušení lektoři Logistické akademie Vám pomohou vybrat a připravit projekt z vašeho pracovního prostředí k následné obhajobě. Ideální příležitost k diskusi vašeho projektu poskytuje nabízený vzdělávací program, v rámci kterého jsou tyto konzultace poskytovány bezplatně.

Probíhá uzavřeně před komisí složenou z členů lektorského sboru LA. Je náročná („těžce na cvičišti – lehko na bojišti“) a je třeba ji zužitkovat jako generální konzultaci k obdobě finální.

Probíhá jako obhajoba veřejná! Vzhledem k náročnosti „malých“ obhajob je riziko nezvládnutí obhajoby finální relativně nízké. To ve většině případů umožňuje předat dopředu připravený diplom v témže termínu.