21. 4. 2014
Aktuality / události

Logistický audit

Logistická akademie vám v termínu 13. - 15. 5. 2014 ve školicím středisku v Ostravě nabízí kurz Logistický audit. Tímto intenzivním kurzem vás provedou renomovaní školitelé, kteří jsou zároveň členy Komory logistických auditorů. Díky řadě případových studií vás naučí nejen propracovanou metodiku, ale především postupy, jak ji aplikovat v praxi.

Logistici, manažeři a všichni, kteří potřebují logistický audit v praxi využít, dostanou díky kurzu v Logistické akademii všechny potřebné informace pro analýzu efektivity logistiky ve firmě. Dozvíte se, zda, kdy a jak je logistického auditu zapotřebí, jakým způsobem vybrat nejvhodnější metodiku, jak zpracovat program auditu, jak jej provést a vyhodnotit, a jak implementovat změny, jejichž návrh je výsledkem precizní práce auditora logistiky.

Díky absolvování kurzu Logistický audit budete ale především umět pomoci firmě zvýšit produktivitu práce a stát se konkurenceschopnější. Budete umět vyhodnotit ekonomickou návratnost programu změn, navrženého v rámci logistického auditu.

Po logistickém auditu bude vaše firma sebejistější, získá prestiž a důvěryhodnost. Bude vidět, „že se stará“, že práci svých lidí nebere na lehkou váhu a chce, aby vynaložená energie měla maximální možný efekt.