14. 7. 2014
Aktuality / události

Podmínkou pro přijetí na Logistickou akademii je „jen“ praxe

Udělením diplomu garantuje Logistická akademie vašim kolegům z  oboru, zaměstnavatelům i klientům to, že jste na svém místě skutečným odborníkem. Proto má samozřejmě přijetí na akademii své podmínky. A tou nejdůležitější je vaše praxe. V  Logistické akademii nenavazujete na nic jiného než na ni. Všechno ostatní vyřešíme individuálně.

V  logistické akademii není pro udělení prestižního titulu a certifikovaného Komorou logistických auditorů třeba navazovat na vaše předchozí teoretické znalosti z  oboru logistiky. Praxe v  oboru je podmínkou pro přijetí, protože z  praxe Logistická akademie vychází a především pro praxi má certifikace i studium hodnotu. 

Celý proces získání diplomu je zahájen splněním podmínky pro přijetí – alespoň tříletou podnikovou praxí. Ta zahrnuje široké spektrum činností. Můžete fungovat jako jakýkoliv článek řetězce logistiky – od managementu přes referentské pozice až po samotnou manuální práci. Logistika je velmi obsáhlá, je to obor, vyžadující administrativní podporu, profese vykonávající nákup, skladování, dopravu, plánování a řízení výroby, distribuce i prodeje a mnoho profesí navazujících. Tříletá praxe vám dá prostor zorientovat se v  oboru, vybudovat si stabilní teoretické i praktické základy a zjistit, kterým směrem se v  logistice dále ubírat.

Úspěšné absolvování písemných testů a obhájení vlastního projektu před grémiem Logistické akademie ovšem vyžaduje také odborné znalosti. Pokud cítíte nedostatky ve své teoretické přípravě, Logistická akademie vám pomůže, díky svému propracovanému vzdělávacímu programu. V  jeho rámci vám profesionální lektoři také pomohou vybrat a zpracovat projekt k  obhajobě, který co nejlépe odpovídá vaší praxi.

Diplom Logistické akademie bude vaším nejvyšším vyznamenáním. A jediné, co pro akceleraci své kariéry v  logistice potřebujete, jsou tříleté zkušenosti. Se vším ostatní vám pomůže Logistická akademie.