27. 11. 2018
Aktuality / události

Trh s datovou analytikou pro zásobovací řetězce patří k nejdynamičtějším

Největší světová agentura pro výzkum trhu ResearchandMarkets.com vyzdvihuje mezi ostatními svými výstupy závěrečnou zprávu z výzkumu trhu analytiky pro zásobovací řetězce, která se zabývá problematikou z celé řady hledisek:

  • velikosti trhu
  • poskytovaných služeb
  • nasazení technologií
  • jednotlivých logistických řešení
  • koncového uživatele

Součástí zprávy byla také předpověď vývoje tohoto segmentu pro období 2018 až 2025. Ta uvádí, že do roku 2025 trh s analytikou zásobovacích řetězců překročí hodnotu 9,8 mld. dolarů při celkové míře ročního růstu odvětví 16,2 % za sledované období.

Co je důvodem takového zájmu o analytické nástroje?

Důvodem potřeby analytiky zásobovacích řetězců je rostoucí potřeba dat a z nich plynoucího pochopení celého procesu. Rostoucí povědomí výhod analytiky zásobovacích řetězců mezi podnikateli urychluje zájem o analytická řešení.

Tento růst je navíc podporován schopností analytických platforem zvyšovat růst a ziskovost byznysu stejně jako rozšiřovat tržní podíl. Podstata spočívá v lepším porozumění procesům a díky tomu volbě lepší strategie. Lepší informovanost vede k odhalení neefektivních faktorů majících negativní dopad na zisk, životní cyklus výrobku i samotné skladování.

Jaká je aktuální situace?

Už nyní existují a jsou využívány aplikace pro analýzy nestrukturovaných dat. Nacházíme je v řízení zásob, předpovědích nebo dopravě. Například ve skladech jsou naprosto běžně využívány digitální kamery, aby monitorovaly úroveň zásob a i nestrukturovaná data jsou schopna upozornit na nutnost doplnění.

Předpovědi jdou ještě o krok dále. Ta samá kamera může přijímat data z algoritmu strojového učení, aby mohla realizovat inteligentní systém řízení zásob a předvídat, kdy bude nutné přikročit k doplnění zásob. Výhledem je, že sklady a distribuční centra budou schopny se efektivně řídit samy pouze s minimálními lidskými zásahy.

Bez kvalitní analytiky to nepůjde

Ať už tomu budeme říkat jakkoli, využívání dat pro zlepšování svých procesů je něčím, k čemu jsme vždy směřovali, a něčím, co zákazníci vždy potřebovali. Co ale přineslo obrovskou změnu, je příchod nestrukturovaných dat. Jejich objem neustále narůstá a potřeba kvalitních analytických nástrojů je tedy naprosto nezbytná.