26. 2. 2019
Diskutovaná témata v logistice

10 způsobů jak ušetřit v globální dopravě

Jak vyplývá ze současných logistických studií (viz níže), transparentnost systémů, měnící se požadavky zákazníků a systém řízení skladových zásob patří k největším výzvám. S rostoucí délkou a fragmentací zásobovacích řetězců se snaha o maximální efektivitu z hlediska času a nákladů stává čím dál tím náročnější výzvou.

 

Ze 104 dotázaných představitelů globálních zásobovacích řetězců, 21 % z nich nalézá největší problém v transparentnosti celého systému, 19 % označuje za nejvíce problematické změny požadavků zákazníků a 13 % shledává problematickým řízení skladových zásob.

Komplexita globálních zásobovacích řetězců nezadržitelně roste. Mezi nejvýznamnější faktory patří zvyšující se počet dodavatelů, kooperujících partnerů, transportních technologií, zákazníků, cílových destinací (zemí) a dostupných distribučních kanálů.

Podle nové zprávy publikované C. H. Robinsonem se společnosti poohlížejí po třech příležitostech k optimalizaci:

 

Oproti tomu, jaké nový výzvy před logistiky v rámci SCM stojí, však globální doprava zásilek nabízí i řešení těchto úloh. A pokud jsou lidské zdroje, procesy a technologie propojeny do jednoho funkčního systému, mohou dokonce nabízet konkurenční výhodu, uvádí zpráva. Zároveň přináší určitá doporučení, jak v globální dopravě ušetřit:

 

  1. Seřadit a roztřídit jednotlivé distribuční aktivity pro dosažení výhod konsolidovaných služeb

  2. Minimalizovat finanční dopady ztráty nebo poškození zásilky kvalitním pojištěním

  3. Využívat výhody systému managementu dopravy svého dopravce pro získání přehledu a kontroly nad zásilkou

  4. Vyvinout strategie pro vytvoření scénářů založených na predikci prodejů a plánování skladových zásob

  5. Vytvořit strategii pro risk management – identifikovat a pochopit typy rizik, jejich pravděpodobnost a potenciální náklady

  6. Integrovat se do systému managementu dopravy svého dopravce a zapojit do systému i dodavatele a jednotlivé prostředky

  7. Efektivně využívat Incoterms při vyjednávání s dopravci o cenách, cash-flow, úrovni zásob a celkových přepravních nákladech

  8. Aktivně spolupracovat s celním odborníkem pro zajištění nejlepších podmínek v rámci stanovení a realizace cel

  9. Maximálně využívat analytické výstupy a reporting svého dopravce pro podporu výkonu zásobovacího řetězce

  10. Využívat management nákupu pro řízení a optimalizaci nákupních cyklů

Při pohledu na tato doporučení je možné konstatovat, že mohou být uplatněna nejen v oblasti globální logistiky. Jedná se o celou řadu činností, znalostí a optimalizačních opatření, které může každý logistik nebo manažer využívat, aby dosáhl maximálně efektivního výkonu svého podniku.