9. 2. 2016
Diskutovaná témata v logistice

Specialita nejen pro logistiky – Kurz Lean Six Sigma

Ve všech odvětvích lidské činnosti velí prostá logika minimalizovat ztráty, efektivizovat zdroje a jejich využití a maximalizovat zisk. V logistice toto platí dvojnásob, i malá změna může mít velké efekty. Neustálé zlepšování organizování a řízení procesů, činností, komunikace a práce se celý logistický svět učí od automobilky Toyota, která v minulém století nastartovala postupně se vyvíjející systém štíhlé výroby. Společně s kvantitativně precizním přístupem ke zlepšování Six Sigma americké firmy Motorola máme nejen filosofii zlepšování a změn, která dává smysl, ale také konkrétní nástroje, jak ji aplikovat.

Lean Production/Lean Manufacturing neboli štíhlá výroba je výsledkem „štíhlého myšlení“, tedy přístupu k výrobě a produkci, který počítá se změnami a minimalizuje ztráty. Ty ve výrobě vznikají především z nad- nebo předčasné produkce, z čekání, zásob, z manipulace a dopravy, ze zbytečného pohybu na pracovištích, z nejakosti, z neúčelných postupů a s tím souvisejícím nevyužíváním lidských talentů a zdrojů. Štíhlé myšlení vychází z principů tak samozřejmých, jako je jednoduchost, přímočarost, tah a synchronizace. Maximální efektivity štíhlosti dosáhne dodavatelský řetězec pouze tehdy, když jsou změny, ladění a postupy zavedeny v celém jeho rámci. 

Štíhlá výroba v principu zkvalitňuje a zlevňuje toky vylepšováním procesů. Počítá s flexibilitou trhu, respektive poptávky. Proto patří mezi její hlavní ukazatele malé dávky, které umožňují reagovat s minimálním časovým prostojem, výroba just-in-time, která podléhá výhradně reálné poptávce koncových zákazníků. Při štíhlé výrobě je třeba neustálá identifikace problémů u jejich zdroje a okamžité řešení, pokračovat v defektní práci je nepřijatelné.  

Six Sigma je metodologie manažerského rozhodování, která se zabývá snížením variability procesů a zvýšením jejich výtěžnosti. Soustavou sofistikovaných metod, které vychází výhradně z kvantifikovatelných ukazatelů, opakovatelných a porovnatelných výsledků, dochází ve firmách k neustálé efektivizaci práce se zaměřením na snížení chybovosti, tedy i na snížení její rozmanitosti. Six Sigma probíhá cyklickým postupem DMAIC, tedy Define, Measure, Analyse, Improve, Control a opakovat. 

Lean neboli štíhlá výroba nabízí řadu hotových řešení, filosofie a metodologie Six Sigma zase přístup ke zlepšování na základě postupů založených na hloubkové analýze, porozumění a kvantifikaci problematiky. Logistická akademie vám proto nabízí kurz, který tyto dva skvěle se doplňující přístupy spojuje. Dozvíte se nejen, co podrobně Lean a Six Sigma jsou, ale především, co všechno obnáší jejich implementace do logistické praxe. Teorie jsou bez praxe jen hrubé obrysy, proto se v kurzu Lean Six Sigma, jak je v Logistické akademii dobrým zvykem, seznámíte také s konkrétními případovými studiemi projektů štíhlé výroby a principy i metodologií Six Sigma. Kurz je určen všem, kteří se chtějí o Lean Six Sigma něco dozvědět, mají se podílet a implementaci, řídit nebo uplatňovat metodiku Lean Six Sigma v praxi.