9. 5. 2019
Moderní technologie

Technologie jako konkurenční výhoda v logistice zásilek

Zákazníci jsou ve svých očekáváních čím dál tím náročnější. Chtějí své zásilky doručit konkrétním způsobem, v rekordním čase a s minimálními náklady. Logistika zásilek podpořená technologiemi může společnostem pomoci s těmito požadavky držet krok a mnohdy být ještě před nimi.

Technologie jako konkurenční výhoda v logistice zásilek

Odvětví logistiky zásilek je poměrně horkou půdou s jejich rostoucím počtem a zvyšujícími se požadavky na rychlost, přesnost a doprovodný servis. Poskytovatelé těchto služeb proto vyhledávají výhody, které jim nabízí digitalizace, automatizace procesů a technologie využívající umělou inteligenci.

Které současné výzvy jsou pro logistiku zásilek klíčové?

Logistika zásilek se potřebuje vypořádat s několika zásadními problémy, které charakterizují realitu současného trhu. Patří k nim nedostatečná transparentnost, vysoké provozní náklady a pomalé nebo chybami zatížené odbavování zásilek. Správná implementace vhodných technologií dokáže tyto problémy eliminovat a výrazně tak zvýšit produktivitu zasilatelství a celkový zákaznický servis.

Zvýšení transparentnosti procesů – přínos pro společnosti i zákazníky

Pro schopnost dosahovat maximální produktivity procesů je naprosto nezbytné těmto procesům i rozumět. Zní to jako samozřejmost, ale mnohdy tomu tak zdaleka není. A právě digitalizace je nástrojem, který logistikům transparentnost procesů poskytuje díky informacím v reálném čase o každičkém kroku probíhajících procesů.

Zvýšená míra transparentnosti je přínosem také pro zákazníka. Společnosti jsou schopny identifikovat urgentní objednávky hned v okamžiku jejich vzniku a v závislosti na jejich statusu je odpovídajícím způsobem odbavit. Nehrozí už tedy ztráty zákazníků v důsledku nedodržení smluvních podmínek.

Společnosti tato data mohou používat buďto interně, pouze pro svou vlastní potřebu, nebo je mohou nabídnout i zákazníkům. Zákazníci tak dostanou informace o své zásilce a mohou ji v průběhu doručování sledovat. Digitalizace tedy zlepšuje zákaznický servis a poskytuje logistickým týmům značnou podporu a pomoc. Spokojení zákazníci jsou potom základem stabilních a dlouhodobých obchodních vztahů.

Zavádění internetu věcí do dopravy

Internet věcí patří k hlavním tahounům digitální transformace. A v logistice především. Příkladem mohou být senzory v chytrých poštovních schránkách, které detekují, zda je schránka plná, a předají tuto informaci dále. Doručovatelé potom mají informace v reálném čase, na kterou schránku se mají primárně zaměřit.

Internet věcí tak umožňuje optimalizovat proces doručování. Dopravci mohou díky němu naplánovat nejvhodnější rozvozové trasy.

A stejně tak jsou tyto senzory přínosem i pro zákazníky, protože mohou posílat upozornění na jejich mobilní telefony. V reálném čase jim tak oznámí, kdy byl balíček doručen. Některé chytré schránky jsou navíc schopny zhodnotit stav doručené zásilky (například z hlediska teploty a vlhkosti) a podat o tom zprávu.

 

To, co se už z dnešního pohledu zdá být konkurenční výhodou, je však z pohledu dlouhodobějšího nutností. Zítřejší zákazníci už tyto vymoženosti začnou požadovat jako běžný standard. Proto většina významných logistických společností udává implementaci moderních technologií jako klíčový faktor svého růstu.

Optimalizace času a nákladů

K vleklým problémům současné logistiky zásilek patří nezanedbatelná míra zpožděných nebo nesprávné odbavených objednávek. Pomalost doručení znamená nejen zklamaného zákazníka, ale často vede i k pokutám za zpoždění a nedodržení podmínek.

Chyby ve zpracování objednávek vždy znamenají vyšší náklady v podobě nutnosti opětovných skladových i dopravních operací. Společnosti potom mrhají drahocenným časem na opravy těchto chyb. Rychlé a přesné doručování je tedy klíčem k přežití.

Automatizací procesů mohou společnosti ušetřit až polovinu provozních nákladů a zvýšit přesnost odbavování zásilek až na konkurenceschopných 99,6 %. Automatizace eliminuje časové ztráty a umožňuje společnostem ekonomicky využívat pracovní sílu a ostatní zdroje. Zaměstnance uvolní od věčného napravování chyb a omylů a umožní jim soustředit se na důležitější a sofistikovanější úlohy v rámci obchodního procesu.

Pro logistické společnosti je zavádění moderních technologií nutností. Ne však pouze pro samotné ekonomické optimalizace procesů jako takové, ale především pro uvolnění zdrojů, které byly využívány neefektivně a které mohou být nasazeny pro další růst a inovace.