31. 1. 2020
Povolání logistik - radosti a strasti

Miroslav Divina: Logistika v prostředí sbírek výtvarného umění

Ředitel Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem nemá k logistice vůbec daleko. Baví ho, že dokáže řešit jakýkoli problém. „Na první pohled jsou logistika a výtvarné umění obory značně vzdálené. V praxi muzeí a galerií se však může jednat o velmi úzké propojení, při kterém je vhodné skloubit pracovní metody obou odvětví,“ přibližuje Miroslav Divina obsah své případové studie.

V rámci konference Logistics Ride 2020 vystoupí s příspěvkem Logistika a výtvarné umění. Na vybraných příkladech objasní, s jakými logistickými problémy se v praxi setkávají lidé v prostředí sbírek výtvarného umění. „Muzejní a galerijní sbírky mohou obsahovat statisíce předmětů. Značná část z nich vyžaduje specifické zacházení – od skladování přes manipulaci a balení až po transport,“ vysvětluje M. Divina.

„Momentální výzvou je propojování evidenčních systémů galerií do online katalogů výtvarného umění,“ doplňuje ředitel galerie, mezi jehož největší zájmy patří vysokohorská turistika, cestování a právě výtvarné umění.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem je jednou z nejstarších veřejných sbírkotvorných institucí v Čechách. Sídlí v bývalé jízdárně lobkowiczkého zámku, za její „rodinné stříbro“ lze považovat soubor 60 obrazů Antonína Slavíčka. Celkem pečuje o více než 3 000 obrazů, grafických listů, soch a předmětů užitého umění. Jejím zřizovatelem je Ústecký kraj.

Koupit jízdenku na Logistics Ride 2020