11. 7. 2017
Povolání logistik - radosti a strasti

Úspěšný absolvent akademie: Bc. Aleš Kostka MEng, ALog.

Znalost podniku, pro který pracuje, je od každého logistika velmi prozřetelným krokem. Ale obeznámenost teoretická je něco jiného než reálná znalost mnoha pozic v průřezu celé hierarchie. Své o tom ví další z řady úspěšných absolventů Logistické akademie Bc. Aleš Kostka MEng, ALog., který svou profesní kariéru spojil s firmou GHH - BONATRANS GROUP na obdivuhodných 37 let.

Bc. Aleš Kostka MEng, ALog. - absolvent Logistické akademie

 

Cesta k zaujmutí předního místa mezi logistickými experty

...začala pro Aleše Kostku už v roce 1979, kdy nastoupil do tehdejšího Závodu železničního dvojkolí ŽDB Bohumín. Mezi prvními pozicemi, které ve firmě zastával, byly ty dělnické a mistrovské. V době, kdy počítače ani software nebyly zdaleka tak běžné a na takové úrovni jako dnes se podílel ve spolupráci s VŠB TU Ostrava na digitalizaci obchodních požadavků, pomalu se jádro jeho činnosti posouvalo směrem k plánování. V roce 1993 byl při historicky první certifikaci jakosti společnosti autorem kapitoly o plánování výroby, společně s tímto se také stal zodpovědnou osobou za její realizaci a rozvoj. Tlak na sofistikované řešení požadavků, sortimentu a systematickému řízení vyústil v roce 2003 v přechod na komplexní informační systém a bylo možné strategicky (a hlavně dlouhodobě) plánovat.

V rámci výrobního systému bylo třeba spojit procesní výrobu hutní metalurgie s diskrétní strojírenskou, a tak Aleš Kostka zavedl multikriteriální použitelnost skupin polotovarů. Nutnost postupně řešit priority zakázek v materiálovém toku nicméně i dále nabývala na intenzitě. V roce 2008 byl členem úzkého realizačního týmu, který měl na starost implementaci nástroje pro pokročilé plánování (APS). V roce 2016 se stal spoludesignérem speciálního plánovacího systému, který pokryl také oblast hutní výroby. Ta byla, na rozdíl od strojírenské, stále odkázána na standardní výrobní zakázky a plánování bylo závislé na „lidském faktoru“. 

Zodpovědnost, odbornost a profese Aleše Kostky, které zastával, sestávají jak z expertních logistických pozic, tak vedoucí pozice odboru plánování. V jeho kompetenci bylo plnění dodacích termínů celé výroby, optimální naplnění kapacit obchodními zakázkami a současně i za ekonomické ukazatele, tedy tržby a zásoby. To vše dynamicky v čase. Společně se zakončením studia průmyslového inženýrství a logistiky na univerzitě v německém Ulmu, obhájil v roce 2008 Aleš Kostka také titul auditora logistiky na Logistické akademii. Tento titul je nejnáročnější a má nejvyšší požadavky na praxi aspirujícího frekventanta, Aleš Kostka však vše splňoval s naprostým přehledem.

„Logistická akademie mi umožnila, po letech praktických zkušeností, ověřit si před odborným fórem své dosavadní praktické i teoretické zkušenosti současně. Motivací bylo dosažení maximálního kvalifikačního stupně. Tímto jsem získal zpětnou vazbu ke svému chápání logistické problematiky a to jak v oborech mé praxi velice blízkých, tak i okrajových. Potvrdil jsem si, že komplexní pohled na řešení úkolů a případů je správný. Navíc jsem obohatil svůj profesní rozsah o velmi cenné poznatky z komunikace jak s akademickou porotou, tak s profesionály z branže logistiky různých oborů. To mi umožňuje lépe formovat a realizovat řešení každodenních praktických problémů v mé práci."

Od roku 2016 působí Aleš Kostka ve společnosti KES - kabelové a elektrické systémy spol. s r.o., kde je zodpovědný za celkový rozvoj plánování výroby a dlouhodobý plán. Ke své změně místa po tolika letech se vyjádřil:

„Oborově jsem nyní na úplně jiné platformě, kde se ale nacházejí autentické prvky z předchozí oblasti plánování. V tomto je logistika výroby a její principy skutečně univerzální. Mým cílem je postupné pokrytí výrobních procesů konkrétním plánem, s přesnou predikcí dodacích termínů, v rámci dostupných možností a podmínek. Samozřejmě s vazbou na logistické i ekonomické ukazatele.  V té souvislosti vidím možnosti významného uplatnění předchozích zkušeností, jak ze studia na Logistické akademii, tak ze systémového pojetí plánování.“

Aleš Kostka je logistikem na slovo vzatým. Jeho schopnost a odvaha inovovat a zavádět novinky na základě kvalifikovaného odhadu a nejpreciznější možné predikce je inspirativní a my jsme rádi, že je nejen naším úspěšným absolventem, ale také členem lektorského a konzultačního týmu.

A co říká Aleš kostka na naši adresu?

„Logistická akademie je zejména účinná v konfrontaci pracovních zkušeností a znalostí s provedeným řešením. Je to ideální platforma k pojmenování řešených procesů, k vytyčení cesty k cíli. Pokud zvládne posluchač, tyto kroky, pak ho jeho vlastní znalosti, již samy dovedou k cíli a výsledku.“

 

Studium logistiky na Logistické akademii