Akreditace

Vzdělávací program Logistické akademie je certifikován Komorou logistických auditorů, která patří mezi vrcholové garanty logistické odbornosti v ČR (viz www.kla.cz).

Logistické akademie je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (rozhodnutím ze dne 13.6.2011 pod e.j. 10882/11-24/380). Touto akreditací získala právo provádět rekvalifikaci pro vymezenou pracovní činnost a vydávat osvědčení s celostátní platností (viz www.msmt.cz).