Akreditace

Vzdělávací program Logistické akademie je certifikován Komorou logistických auditorů, která patří mezi vrcholové garanty logistické odbornosti v ČR (viz www.kla.cz).

Logistické akademie je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (rozhodnutím ze dne 18.12.2018, Číslo jednací MSMT - 34750/2017-1/25, MSMT - 34751/2017-1/26). Touto akreditací získala právo provádět rekvalifikaci pro vymezenou pracovní činnost a vydávat osvědčení s celostátní platností (viz www.msmt.cz).