Kdo jsme

LOGISTICKÁ AKADEMIE

byla založena v roce 2008 společností PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a Technickou univerzitou Košice.

Akreditačním orgánem Logistické akademie je Komora logistických auditorů (www.kla.cz) a vybrané vzdělávací programy jsou dále akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Logistická akademie poskytuje:

 1. CERTIFIKACI PERSONÁLU V OBLASTI LOGISTIKY,
 2. ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE V OBLASTI LOGISTIKY A V OBORECH NÁVAZNÝCH A TO BUĎ:
 • v otevřených kurzech v Ostravě, Praze, Brně a Bratislavě
 • v incompany školeních a workshopech připravených „na míru“

 

Základní hodnoty Logistické akademie jsou:

 • NÁROČNOST (garance vynikajících znalostí a prakticky orientovaných dovedností všech lektorů a absolventů),
 • PŘÍVĚTIVOST (respektujeme pracovní i osobní možnosti/omezení všech našich frekventantů a poskytujeme každému maximální individuální podporu).

Kdo co - Logistická Akademie

Zaprvé - místo, kde můžete prezentovat své již dosažené znalosti a dovednosti v logistice a získat tak některý z následujících logistických titulů, psaných za jméno:

 • PLog. Provozní logistik
 • ELog. Expert logistiky
 • MLog. Manažer logistiky
 • CLog. Konzultant a trenér logistiky
 • ALog. Auditor logistiky

Výsledek vypadá například takto:

 • Karel Divoký, ALog.
 • Lucie Sličná, MLog.

Zadruhé - místo, kde potřebné znalosti a dovednosti můžete získat díky propracovanému programu vzdělávání v logistice a špičkovým lektorům.

Komu

Vám všem, kteří jste nebo chcete být dobře hodnocenými logistiky a to bez ohledu na vaše dosavadní vzdělání ovšem s ohledem na vaši dosavadní praxi (čerství absolventi škol se nemohou přihlásit dříve než po 3 letech praxe).

K čemu

 • Jsme tu pro logistiky z praxe, kteří chtějí umět ještě víc.
 • Jsme alternativou univerzitního vzdělání pro ty, kteří už věkem či mentálně vyrostli ze školních lavic a přesto chtějí růst ve znalostech a dovednostech v logistice.
 • Jsme praktickou školou života pro ty, kteří již obdrželi diplomy z různých vysokých škol, ale chtějí obstát i jako praktici mezi profesionály v logistice.
 • Jsme akreditováni Ministerestvem školství, mládeže a tělovýchovy k udílení titulů (psaných za jméno)
  • PLog. Provozní logistik
  • ELog. Expert logistiky
  • MLog. Manažer logistiky
  • CLog. Konzultant a trenér logistiky
  • ALog. Auditor logistiky

Jak

Logistická akademie nejen uděluje diplomy za prokázané znalosti a dovednosti v oblasti logistiky, ale jejím posláním je také pomoci na cestě k získání diplomu formou propracovaného Vzdělávacího programu, školení a seminářů v oblasti Logistiky.

S kým

Zakladatelé, společnost PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o a Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, získali pro myšlenku Logistické akademie významné podniky, jakými jsou:

 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
 • BONATRANS GROUP a.s.
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINARY a.s.
 • SIEMENS s.r.o.
 • PST Ostrava a.s.

Členové vedení Logistické akademie a spolupracující sbor lektorů se v oblasti logistiky řadí k profesionální špičce České republiky.

S čím

Vzdělávací program Logistické akademie je certifikován Komorou logistických auditorů, která patří mezi vrcholové garanty logistické odbornosti v ČR (viz www.kla.cz).

....... to zaručuje vysoký kredit u zaměstnavatelů!

Logistické akademie je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (rozhodnutím ze dne 30.5.2008 pod e.j. 10441/08-20/405). Touto akreditací získala právo provádět rekvalifikaci pro vymezenou pracovní činnost a vydávat osvědčení s celostátní platností (viz www.msmt.cz).

....... to nám umožňuje udílet diplomy, které si můžete psát za jméno!