Lektoři

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog.

(nar. 5.8.1957) je prezidentem Logistické akademie, zakládajícím členem Komory logistických auditorů v ČR a na Slovensku, členem americké asociace APICS a majitelem společnosti PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o.

 • Od roku 1995 odborně působí v oblasti logistiky jako poradce, projektant, lektor a auditor. Svou profesní kariéru zahájil jako projektant automatizovaných systémů řízení výrobních procesů a po dlouhodobé pracovní stáži v Nizozemí se majoritně věnuje logistice.
 • Je řešitelem významných logistických projektů pro společnosti VÍTKOVICE a.s., BONATRANS GROUP a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., TATRAVAGÓNKA POPRAD a.s., HELLA AUTOTECHNIK s.r.o., BOCHEMIE a.s., KOFOLA a.s., HM Partners s.r.o. a dlouhou řadu dalších velkých, středních i malých firem.
 • Manažerské zkušenosti získal jako první ředitel logistiky společnosti BONATRANS GROUP a.s.
 • Vedle řešení a realizace logistických projektů je zejména vyhledávaným lektorem a trenérem. Je hlavním autorem rozsáhlé publikace „Logistika v praxi“ vydavatelství Verlag Dashöfer.

Moto:

Souhlasím s Henry Fordem, který řekl: „Máte pravdu, pokud si myslíte, že něco nemůžete – a rovněž když si myslíte, že můžete!“

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Jsem jejím prezidentem a mým posláním je sloužit vám všem, kteří se budete ucházet o některý z udělovaných diplomů, a současně dělat jen to, co povede k růstu prestiže Logistické akademie …. a tím i významu a ceně vašich titulů, které si můžete uvádět za své jméno.

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

(nar. 21.9.1960) je viceprezidentem Logistické akademie, 11 let působil jako vysokoškolský pedagog na katedře podnikohospodářské Ekonomické fakulty VŠB –TU Ostrava, kde vyučoval logistiku a momentálně působí na Vysoké škole logistiky o.p.s.. Je také spoluzakladatelem firmy DYNAMIC FUTURE s.r.o. v Ostravě, zabývající se logistickým poradenstvím. Zde pracoval na pozici projektového manažera a zastával také funkci jednatele společnosti.

 • Je řešitelem nebo spoluřešitelem projektů pro společnosti ŽDB GROUP a.s., Bohumín, Siemens Elektromotory Mohelnice, ACO Industrie k.s. Přibyslav a řadu dalších.
 • Od roku 2005 je členem Komory logistických auditorů.
 • Je expertem na problematiku modelování procesů pomocí dynamické simulace.

Moto:

„Je důležité dobře vzlétnout, ale hlavně i bezpečně přistát.“

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Trénink v celém průřezu integrálního logistického vzdělávání, a především využití simulací pro řízení materiálových toků; konzultace pro zpracování projektů a jejich vyhodnocování v rámci školení logistiky.

Rudolf Malý, ALog.

(nar. 2.1.1966) je viceprezidentem pro vzdělávání Logistické akademie, od ledna 2016 se věnuje nezávislému poradenství a auditingu v oblasti logistických procesů, přičemž v roce 2009 se stal členem KOMORY LOGISTICKÝCH AUDITORŮ.

 • V roce 2006 začal působit u předního českého poskytovatele komplexních logistických služeb společnosti PST CLC, a.s., kde od roku 2008 zastával pozici výkonného ředitele a místopředsedy představenstva. Od roku 2012 po sloučení s japonskou skupinou MITSUI-SOKO pokračoval dále jako výkonný ředitel a zároveň předseda představenstva až do září roku 2015.
 • Od roku 1996 do poloviny roku 2006 zastával různé pozice ve společnosti Kofola a.s., přičemž od roku 2000 působil v Kofole jako manažer logistiky pro skupinu Kofola (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a zodpovídal i za plánování a řízení výrobních operací ve skupině.
 • V letech 1990-1995 pracoval jako obchodní ředitel se zodpovědností za řízení skladových operací a nákupu u obchodní společnosti LOCO plus Praha

Moto:

„Je-li stanoven jasný cíl, cestu k němu lze vždy nalézt. To znamená, hledej způsoby a nikoliv důvody.“

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Trénink v celém průřezu integrálního logistického vzdělávání včetně projektového řízení, logistického auditu, problematiky outsourcingu logistických služeb a prezentačních dovedností.

Ing. Petr Sysel, CLog.

(nar. 15.7.1969) V současnosti pracuje na pozici Production & Warehouse Manager u nadnárodní společnosti Banta Global Turnkey. Tato společnost zajišťuje služby v oblasti SCM pro globální řetězce v odvětvích Hi-Tech a Medical.

 • V letech 1992 – 1999 zastával různé pozice ve struktuře armádní logistiky u útvaru rychlého nasazení AČR.
 • Od roku 2000 do 2007 pracoval jako Logistic Manager distribučního centra holandsko německého holdingu MOTIP DUPLI Group, kde zodpovídal za plánování a řízení zásob v celém rozsahu - od nákupu až po distribuci v působnosti střední a jihovýchodní Evropy.
 • U společnosti Banta Global Turnkey (od roku 2007) řídil několik úspěšných projektů se zaměřením na zlepšování logistických procesů ve firmě. Podílí se také na plánování, přípravě a implementaci nových obchodních projektů.

Moto:

„Selský rozum pomáhá dojít k jednoduchému řešení … a taková řešení bývají nejúčinnější.“

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Trénink v oblasti řízení dodavatelského řetězce, managementu logistiky, a především logistiky skladování a distribuce. Dále také konzultace pro zpracování projektů a jejich hodnocení v rámci školení logistiky.

Ing. Alena Lašková, MSc, PGDip

prošla výcvikem na katedře psychologie na University of Exeter, kde vystudovala obor Psychological Therapies Practice (Mindfulness-based Cognitive Therapy and Approaches). Je držitelkou Certificate of Competence dle kritérií MBI-TAC. V rámci studia učila v The Mindfulness Project v Londýně a rozšířila si vzdělání s The University of Oxford, Oxford Mindfulness Center. Na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vede kurzy pro studenty a zaměstnance. Učí pod pravidelnou supervizí expertů ve Velké Británii. Praxi mindfulness se věnuje od roku 2002 a jejím celoživotním zájmem je studium původních buddhistických textů a buddhistická psychologie. V současné době studuje magisterský program specializující se na výuku MBCT na katedře psychiatrie na University of Oxford.

"Tak jako nás logistika učí pochopit chaos a dávat mu řád, stejně tak nás mindfulness učí porozumět přirozenosti našeho jednání a vytvořit si tak prostor pro vhodnou odpověď místo automaticky naučených reakcí. Špičkoví logistici, které jsem poznala, mají mindfulness doslova pod kůží." - Alena Lašková

www.vsimejsi.cz 

Michael Rada

(nar. 24.12.1971) je otcem projektu MEZINÁRODNÍHO OBCHODNÍHO CENTRA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE a jednatelem mateřské společnosti IBCSD LAB s.r.o.

Od roku 1990 působil ve středním a později ve vyšším managementu logistických (SCHENKER, SGL), obchodních (NORECOM, FRIDANAIR, AMERICAN WAY) a to nejen na pozicích logistických, ale i marketingových, obchodních, business development, nákup a řadě dalších.

 • Úspěšně absolvoval zkoušky IATA včetně DGA ve Vídni
 • Je aktivním autorem řady odborných článků z oblasti logistických a obalových inovací
 • Je autorem řešení vratné paletové fixace FIXLOG ONE – FIXLOG THREE
 • V letech 2008 – 2013 působil v senior managementu logistické divize druhé největší korporace Japonska (SUMITOMO CORPORATION) na pozici business Development
 • Od roku 2013 samostatně podnikající v oblasti zvyšování efektivity globálních dodavatelských řetězců a v oblasti vývoje efektivních obalových prostředků
 • Od roku 2014 tvůrcem nového průmyslového odvětví – INDUSTRIAL UPCYCLING zabývajícím se aktivním využitím přebytků výroby a jejich přímým druhotným zužitkováním.
 • Od roku 2015 zakladatel hnutí E-MOTION podporující integraci osobní elektromobility do profesní i soukromé sféry.
 • Vlastník ochranné známky IBCSD a řady designů průmyslových obalů

Mezi klienty patří společnosti z mnoha průmyslových segmentů nejenom v ČR, ale i zahraničí.

Moto:

Neexistence pro mne není překážkou, jen prvním krokem k nové výzvě.

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

V logistické akademii zaštiťuji obranu proti profesní slepotě a snažím se přinášet jný pohled na logistiku a všechny návazné procesy v rámci globálních dodavatelských řetězců.

Ing. Milan Čech

(nar. 1974) zbieral pracovné skúsenosti v špedícií ako aj v nadnárodných korporáciách, kde  sa venoval hlavne optimalizáciám a nastavovaniu procesov:

 • zákazníckeho servisu,
 • výberovým konaniam dopravcov v importe či exporte, FTL, LTL...,
 • nákupu od rôznych dodávateľov a materiálovému toku,
 • skladov, návrhu skladov a skladových procesov, WMS, ADR, konsignačných skladov,
 • komplexnej firemnej logistike,
 • implementácií a školeniam ERP SAP.

Od 2012 pôsobí ako súdny znalec v odbore Preprava, špedícia, logistika a zasielateľstvo. Hlavne sa venuje školeniam Dohovoru CMR, nakládke a vykládke, dodacím paritám Incoterms a znaleckým posudkom v tejto oblasti. Na školeniach pomáha hľadať riešenia, ako ušetriť zákazníkom peniaze.

Výberové konania na dopravu riadil v rámci cestnej dopravy po Európe, ale aj kombinovanou dopravou z Číny cez európske prístavy až na miesto dodania. Významným spôsobom sa podieľal na tvorbe systému logistiky, zavádzaniu a školeniu ERP SAP.

Moto:

Zvýšenie ceny produktu o €1,00 neznamená automaticky zvýšenie zisku o €1,00. Ale každé optimálne ušetrené euro v logistike ostáva v spoločnosti. Žiť a nechať žiť.

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Tréning v oblasti dopravy – CMR, ATP, AETR, minimalizácií pokút a reklamácií, výberových konaniach v doprave, zodpovednosti za poškodenie tovaru, na čo si dávať pozor pri nakládke/ vykládke, vplyv Incoterms na dopravu, náklady a zodpovednosť. Teoretické poznatky uplatňujem v praxi a naopak. Odborné rady poskytne aj v oblasti poistení, nastavenia a optimalizácie logistických procesov

 • zákaznícky servis od objednávok až k fakturácií,
 • nákup tovaru a naskladňovanie, hodnotenie dodávateľov,
 • nákup dopravných služieb, hodnotenie dopravcov a špeditérov,
 • skladových procesov – WMS, FIFO, LIFO, expirácie..., analýzy ABC XYZ,
 • reklamácií a spätnej logistiky,
 • nakládky a vykládky tovaru.

Ing. Martina Jiříková

(nar. 2. 8. 1968) je majitelkou vzdělávací agentury IDEA, která se úzce specializuje na významnou oblast logistiky – celnictví a navazující obory. Dále působí jako externí pedagog na VOŠ SOKRATES, VOŠ AHOL a přírodovědném gymnáziu PRIGO v Ostravě, kde vyučuje mezinárodní obchod, kontraktační dovednosti, finanční právo, právní logiku a hospodářské výpočty.  Přednáší také pro pražské poradenské společnosti skupiny ACCON GROUP, olomoucké nakladatelství ANAG, žilinskou IPA SLOVAKIA a další vzdělávací zařízení.

 • Ekonomické vzdělání získala studiem Slezské univerzity Opava, obchodně – podnikatelské fakulty v Karviné, obor finance. Pedagogické vzdělání si doplnila na Ostravské univerzitě.
 • 18 let pracovala v Celní správě ČR, kde postupně poznala od práce na hraničním přechodu, přes právničinu na Celním úřadu v Ostravě až nakonec skončila jako zástupkyně ředitele a současně ředitelka odboru cel a daní Celního úřadu v Mošnově.
 • Dlouhodobě působila v lektorském sboru Celní správy ČR, kde postavila na nohy celní interní vzdělávání pracovníků všech letišť v republice, když vdechla život dnes již legendárnímu celnímu kurzu CESTYL.
 • V popředí jejího odborného zájmu je celní řízení jako takové a jeho návaznost na problematiku DPH, původ zboží, dodací podmínky a jejich vliv na celní hodnotu, problematika cestovního styku na letištích a srdeční záležitostí je pro ni oblast CITES (pašování ohrožených druhů fauny a flóry).
 • V listopadu 2016 si v rámci Dne podnikatelů 2016 převzala od Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ocenění v kategorii Podnikavá žena roku 2016. 

Moto:

I pád na hubu je pohyb dopředu.

Co zašťiťuji v Logistické Akademii:

Trénink, lektorování, konzultace a poradenství v celém průřezu celního vzdělávání, především pak otázky cel, DPH při dovozu a vývozu, zákazů a omezení, zajišťování celního dluhu, certifikace AEO, původu zboží, dodacích podmínek INCOTERMS a jejich vlivu na celní hodnotu apod.  

Michal Koláček, ALog.

(nar. 9.5.1963) se v současnosti zabývá samostatným poradenstvím v oblasti řízení a optimalizace výrobních systémů, logistickým auditem a je také partnerem společnosti PQL Poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o.

 • V letech 2005 – 2007 pracoval jako výrobní ředitel ČKD Vagonka Ostrava, kde bylo jeho hlavním úkolem řízení výrobních nákladů, snižování pracnosti, restrukturalizace výrobních dispozic s cílem vytvořit potenciál k navýšení objemu výroby, restrukturalizace výrobních a plánovacích procesů a návrh tříletého projektu investičního a technického rozvoje výrobní základny, se zaměřením na zvýšení produktivity.
 • Jeho lektorská činnost je zaměřena především na management logistiky a také na procesní řízení.
 • Byl řešitelem či spoluřešitelem projektů např. pro: WIKOV MGI (Wikov Industry a.s), Bike Fun International s.r.o., Vítkovice a.s. NS 822 – Mostárna (Vítkovice a.s.), ŠKODA HOLDING.
 • Spolupodílel se také na vydání publikace „Logistika v praxi“ vydavatelství Verlag Dashöfer.

Moto:

„It is better to burn out then to fade away.“ („Je lepší vyhořet než vyhasnout.“ Kurt Cobain, Nirvana)

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Trénink v oblasti logistiky výroby a metod pro logistiku (obor průmyslového inženýrství); konzultace pro zpracování projektů a jejich vyhodnocování v rámci školení logistiky.

Ing. Andrej Čatajský

Moja cesta odvetvím logistiky a distribúcie sa začala pred 12 rokmi v Prahe.

Dostal som vtedy možnosť otvoriť a viesť jednu logistickú firmu. Po niekoľkých rokoch sa k logistike a distribúcii pridalo riadenie zásob.

Stal som sa spoluzakladateľom internetového obchodu, ktorá predáva eko kozmetiku a drogériu cez internet.

Asi pred 6 rokmi ma oslovil jeden kamarát, ktorý má veľkoobchod kancelárskych potrieb. Biznis v ktorom som predtým nemal skúsenosti. Súhlasil som. Po čase som si uvedomil, že aj napriek tomu, že sa jedná o iný typ biznisu, trpí jeho podnik vysokými zásobami, rastom nákladov a veľmi zlým až negatívnym cash-flowom.

Na moje počudovanie, presne tieto isté problémy sme pociťovali aj u nás vo firme. Začal som hľadať príčinu týchto problémov.

Náhodou v kníhkupectve sa mi dostala do rúk kniha Co nemám, neprodám od Goldratta zakladateľa Teórie obmedzení. Kniha ma tak fascinovala, že som ju prečítal za jeden deň a hneď si išiel kúpiť ďalšiu. Povedal som si WOW a postupne som začal chápať príčinu všetkých spomínaných problémov.

Po skoro 2 rokoch som sa stal členom organizácie TOCICO a zložil som skúšky z Teórie obmedzení. Začal som poznatky aplikovať do praxe. Po veľmi krátkom čase sme 3x navýšili obrátku tovaru, výrazne zlepšili cash-flow a to pri neustále rastúcich tržbách.

Výsledky boli priam až neuveriteľné. Vtedy sme si povedali: prečo nepomôcť aj ďalším firmám dostať sa s týchto problémov a pred 4 rokmi sme založili spoločnosť Simplicity consulting.

Po chvíli sme si uvedomili, že riadiť zásoby v Exceli prináša výsledky, ale potrebujeme nástroj, ktorým vieme celý proces automatizovať. Preto sme sa asi po roku spojili s firmou StockM, lebo tento softvér je tiež založený na Teórii obmedzení. V súčasnosti máme za sebou niekoľko skvelých implementácií a momentálne pracujeme na veľkých projektoch, lebo nie len že robíme čo nás baví, ale má to aj zmysel.

Moto:

Každé zlepšenie je zmena, ale nie každá zmena je zlepšenie. (Dr. Eliyahu M. Goldratt)

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Tréning v oblasti riadenia a doplňovania zásob podľa Teórie obmedzení. Teoretické poznatky uplatňujem v praxi. Veľmi dobre poznám obe strany biznisu. Ako majiteľ a riaditeľ, ale aj ako konzultant.

Alexandr Kocián, MLog., ALog.

(narozen 19.05.1984) Je externím poradcem v oblasti logistiky a nákupu, certifikovaným auditorem managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce a osobou zodpovědnou k řízení prevence rizik.

 • Působil 11 let ve společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., kde 6 let vedl oddělení nákupu a logistiky na pozici managera pro střední Evropu.
 • Od roku 2015 působil doplňkově jako OSVČ se zaměřením na projekty v rámci zlepšování kvality procesů v oblasti supply chain a BOZP a od roku 2020 již plně jako OSVČ. Od roku 2021 jako jednatel společnosti Smarthink trade and consulting s.r.o.
 • Propojuje prvky quality managementu, BOZP a efektivity procesů s ohledem na potřeby prostředí logistických provozů

 

Motto:

Pokud něco děláš, tak to dělej nejlépe, jak umíš. A když to neumíš, tak se to nauč.

Bc. Radek Hoško

(nar. 12.3.1973) je specialista námořní logistiky s 25 – ti letou praxí na pozicích operativy/obchodu/projektového managementu vč. realizací přeprav nadměrných a těžkých kusů. Aktuálně pracuje na pozici se zaměřením zejména na nákup služeb a realizaci servisu námořní logistiky dovozu surovin do výroby a vývozu hotových výrobků.

 • Státní zkoušky z anglického jazyka – úroveň C2
 • Certifikát Manažer dopravy, akreditováno MŠMT
 • Pravidelné kurzy přepravy nebezpečného zboží ADR/RIM/IMO
 • Promoce na Vysoké škole logistiky, katedra Dopravní logistika - 2015
 • Zaměření na námořní celokontejnerové přepravy FCL, sběrnou službu LCL (ocean/sea/short sea), konvenční a RO-RO námořní přepravy včetně nadměrných a těžkých kusů s návazností na kombinovanou, silniční, říční přepravu z/do přístavu lodění, včetně překladů v přístavech, dalších doplňkových přístavních činností a celního odbavení při vývozu i dovozu


Motto:
„V životě je potřeba se pro něco zapálit, v krematoriu už je pozdě.“

Příklady možných okruhů ke konzultacím, školením:

 • Konosament – druhy, funkce, náležitosti
 • Odpovědnost rejdaře/námořního dopravce v námořní přepravě Hague/Hague-Visby/Hamburg rules
 • Nejčastěji používané dodací podmínky v námořní přepravě dle Incoterms 2020
 • Liner terms u konvenčních přeprav – souvislost s dodacími podmínkami Incoterms a náklady na dopravu
 • Cenotvorba a běžná operativa během realizace kontejnerové/konvenční námořní přepravy
 • Odpovědnost zasílatele/dopravce vs. cargo pojištění „proti všem rizikům“
 • Provázanost akreditivu, konosamentu, cargo pojištění, Incoterms, celní problematiky v zájmu úspěšné realizace
 • Specifika realizace přeprav nadměrných a těžkých kusů – praktické příklady a doporučení

Marek Reinoha

(nar. 11.11.1969) je poradce v oblasti zahraničního obchodu se zaměřením na aplikaci celních předpisů, uplatňování DPH, použití smluvních ujednání v zahraničním obchodě, vykazování INTRASTATU apod.

 • Složil s vyznamenáním nižší celní zkoušku, odbornou celní zkoušku a vyšší celní zkoušku.
 • Během 1991–2001 působil na Generálním ředitelství cel Ministerstva financí, celním úřadu Brno – letiště a celním úřadu Brno II, kde zastával funkci ředitele celního úřadu.
 • Absolvoval Rekvalifikační kurz Mezinárodní doprava.
 • Pracoval na pozici oblastního ředitel pro oblast jižní Morava ve společnosti GARANTRANS s.r.o.
 • Je certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010.

Ing. Petr Jalůvka

(nar. 28.2.1976)- zakladatel a spolumajitel společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o., kde také doposud aktivně působí. Člen Komory logistických auditorů.

 • Absolvent VŠB-TU, Institut dopravy, Provoz a údržba dráhových vozidel
 • První zkušenosti s optimalizací procesů získal již v průběhu studia ve společnostech Autopal Nový Jičín a ŽDB a.s. v Bohumíně.
 • Podílel se na mnoha významných projektech pro společnosti Kofola Hoop, VOP, Třinecké železarny, ZKL, KOMA MODULAR, HYUNDAI, Chemopetrol, MP Krasno, Bivoj aj.
 • působí aktivně zejména v oblasti dynamické simulace, návrh procesů, plánování výroby.

Moto:

Hlavně se moc nemotat :-)

Ing. Jan Šlajer

(nar. 1974) je od roku 2001 jednatelem a společníkem společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o. Od roku 2013 působí jako jednatel a konzultant ve společnosti ESCARE s.r.o. a od roku 2015 na pozici ředitele. 

 • Předtím pracoval na pozici logistika ve společnosti ŽDB Trans s.r.o. a předtím na pozici asistenta výrobního ředitele ve společnosti Lanex Bolatice, a.s.. 
 • Jeho začátky jsou spojeny se společností ŽDB, a.s., kde pracoval na dodavatelském závodě na pozici vedoucího odboru marketingu a logistiky. 
 • Znalosti získal studiem na ČVUT v Praze, fakultě strojní, obor Ekonomika a řízení strojírenského podniku. 
 • Na Slezské univerzitě v Opavě absovoval kurz CIMA/NIMA, který byl ukončen kvalifikační zkouškou Českého institutu pro marketing v rozsahu úrovně CIMA-A.

Moto:

„Paměť je výsadou blbých, chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet..“ (Jan Werich)

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., ALog.

(nar. 25. 3. 1973) je vedoucí Katedry ekonomiky a managementu v metalurgii Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a mimořádným profesorem na Katedře managementu a systémového inženýrství Fakulty managementu AGH University of Science and Technology (Polsko). Po dobu tří let rovněž působil na pozici mimořádného profesora na Opole University of Technology (Polsko).

 • Získal titul ING-PEAD IGIP International Engineering Educator udělovaný společností International Society for Engineering Education (IGIP – Švýcarsko). Absolvoval krátkodobou stáž na Moscow State Institute of Steel and Alloys, Faculty of Economics and Informatics (Rusko).
 • Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na strategický a logistický management průmyslových podniků. Působí jako lektor kurzů pro podnikatelskou sféru.
 • Kromě své akademické a lektorské činnosti je řešitel nebo spoluřešitel projektů pro průmyslové podniky (např. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., VÍTKOVICE STEEL a.s.) a vědecko-výzkumných projektů (podporovaných např. Grantovou agenturou České republiky nebo fondy EU). Je garantem a organizátorem pravidelné mezinárodní vědecké konference „Finanční a logistické řízení“. Člen programových výborů domácích a zahraničních konferencí (např. Total Logistics Management – Polsko, Procesné riadienie – Slovensko).
 • Je autorem a spoluautorem 85 publikací (monografie, odborné časopisy, referáty na konferencích a seminářích).

Moto:

„Ti, kdo se nadchli pro praxi bez znalostí, jsou jako námořníci bez kormidla a kompasu - nemohou si být jisti, kam jedou“ (Leonardo da Vinci)

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Trénink v celém průřezu integrální logistiky, využití informačních technologií (zejména simulací), ale také manažerské a prezentační dovednosti; konzultace pro zpracování projektů a jejich vyhodnocování v rámci školení logistiky.

Doc. Ing. Pavla Macurová, CSc., ALog.

Je vysokoškolským pedagogem na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, kde se specializuje na problematiku řízení jakosti, logistického řízení a procesního řízení. V těchto oblastech je odborným garantem rovněž v doktorském studiu a ve studiu MBA.

 • Absolvovala v roce 1977 vysokoškolské studium na Vysoké škole báňské v Ostravě v oboru ekonomika průmyslu. Habilitovala se v roce 2000.
 • Odborné zkušenosti nabyla v průběhu stáží v průmyslových podnicích a také během studijních pobytů na univerzitách v zahraničí (Velká Británie, Dánsko, Nizozemí). V posledních letech byla zodpovědnou řešitelkou několika grantových projektů „Fondu rozvoje vysokých škol a Grantové agentury ČR“ z oblasti logistiky.
 • Její publikační činnost zahrnuje odborné monografie, desítku vysokoškolských skript, více než 20 odborných článků a příspěvků na konferencích, výzkumné zprávy.
 • Je členkou „České společnosti pro jakost“ a „České logistické asociace“. Spolupracuje s podniky a s poradenskými organizacemi při vedení odborných kursů v oblasti řízení jakosti a logistiky.

Moto:

Trvalou výzvou (nejen pro logistiky) je heslo, které uvádí Richard Koch ve své knize „Pravidlo 80/20“: „Pokrok vyžaduje jednoduchost a jednoduchost vyžaduje nemilosrdnost. Tím se vysvětluje,že jednoduché je nejen hezké, ale také vzácné. “Obtížnost cesty k pokroku potvrzuje i výrok Antoine de Saint-Exupéryho: „Všechno lidské prochází od primitivního přes složité k jednoduchému.“

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Trénink v celém průřezu integrálního logistického vzdělávání, především pak otázky kvality, ekonomiky, logistických výkonů a nákladů; konzultace pro zpracování projektů a jejich vyhodnocování v rámci školení logistiky.

Ing. Lumír Pektor

(nar. 4.11.1964) je poradcem a certifikovaným auditorem managementu kvality a environmentálního managementu.

 • Od roku 1998 působí jako OSVČ v oblasti managementu kvality jako poradce, lektor a auditor. Svou profesní kariéru zahájil nejdříve jako technolog a později jako manager a interní auditor kvality v Divizi Heavy Machinery, společnosti VÍTKOVICE a.s.
 • Spolupracuje na zlepšování systému managementu s významnými domácími (ČSAD Frýdek-Místek, a.s., ČSAD Uherské Hradiště, a.s., Green Gas DPB a.s., MOBAL spol. s r.o., Dopravní podnik Ostrava a.s.) i zahraničními (Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu) společnostmi a řadou dalších velkých, středních i malých firem.
 • Vedle plánování a realizace projektů v oblasti managementu kvality a environmentálního managementu je jedním z autorů rozsáhlé publikace “Integrovaný systém řízení” vydavatelství Verlag Dashöfer.

Moto:

„Život je neustálou příležitostí uplatňovat lásku a tvořivost, proto připravuji ducha i tělo, abych byl schopen odpovědět každé skutečné výzvě. Přijímám následky svého bytí pokorně jako poučení. Mým cílem je radovat se v přítomném okamžiku a přinášet inspiraci a podporu každému, kdo ji vnímá.“

Doc. Ing. Petr Besta, Ph.D., CLog.

(nar. 19.08.1976) pracuje jako vysokoškolský pedagog na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Je garantem předmětů v magisterském a doktorském studijním programu.

 • V roce 2013 byl habilitován v oboru metalurgická technologie. Absolvoval stáž na Moscow State Institute of Steel and Alloys. Pedagogicky působí také na Vysoké škole podnikání a práva, a.s.
 • Jeho pedagogická a vědecká činnost je orientována na problematiku řízení výrobních procesů a zvyšování kvality vnitropodnikových procesů.
 • Mimo pedagogické činnosti se zabývá také lektorskou činností v průmyslových podnicích. Realizoval 122 školení, seminářů a odborných workshopů.
 • V rámci publikační činnosti je autorem nebo spoluautorem 140 publikací (monografie, odborné časopisy, referáty na konferencích a seminářích). Jeho články a práce jsou citovány v rámci mezinárodních databází.

Moto:

Je ideální, když se spojí příležitost s připraveností.  

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Trénink v celém průřezu integrálního logistického vzdělávání, především pak otázky nákupu, zásob, metod a nástrojů a využití informačních technologií, konzultace pro zpracování projektů a jejich vyhodnocování v rámci školení logistiky.

Ing. Tomáš Prstek, ALog.

auditor Komory logistických auditorů č. 06012, lektor Logistické akademie

Ing. Tomáš Prstek (1965) je od roku 2004 společníkem a jednatelem společnosti SALSO, s. r. o., která se zabývá poradenstvím v oblasti logistických procesů, především ve zdravotnictví a v potravinářském průmyslu

V roce 2006 se stal auditorem Komory logistických auditorů č. 06012 a členem Komory logistických auditorů. V rámci Komory logistických auditorů pracoval v metodické komisi a podílel se na modifikaci metodiky logistického auditu pro oblast zdravotnictví. Od roku 2010 je předsedou Komory logistických auditorů.

 • Profesní orientace: logistický audit, aplikace štíhlých metod ve zdravotnictví, projekty optimalizace logistických procesů, řízení zásob, projektování a zavádění informačních systémů pro řízení logistických procesů, lektorská činnost.
 • Vybrané reference: Vsetínská nemocnice, a. s., Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o., Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o., Nemocnice Na Homolce, Městská nemocnice Ostrava, MP Krásno, a. s., Drůbežářský závod Klatovy, a. s., Raciola, a. s. a jiné.

Moto: 

"Všechnu moc imaginaci!" (Jan Švankmajer)

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Trénink a konzultace v celém průřezu logistiky a to především v oblasti zdravotníctvi a potravinářstvi.

Bc. Aleš Kostka, MEng., ALog.

(nar. 23.11.1957) v současné době pracuje pro společnost KES - kabelové a elektrické systémy spol. s r.o., kde má na starosti rozvoj plánování napříč firmou s hlavním zaměřením na výrobu a dlouhodobý plán.

V minulosti pracoval v BONATRANS GROUP a.s., kde jeho pracovní náplní bylo sestavování dlouhodobých plánů výroby na všech výrobních stupních celé společnosti se speciálním zaměřením na zásoby s účelem vykrytí sezónních vlivů. Dále pak optimalizace objemu zásob rozpracované a hotové výroby a vstupního materiálu vůči vytížení všech zdrojů a výstupům z firmy. A v neposlední řadě také vytěžování externích zdrojů standardní výroby a spolupráce na interních projektech zlepšování procesů.

 • také pracoval v ŽDB a.s., Bohumín jako vedoucí oddělení přípravy výroby
 • Získal titul MEng. na univerzitě ULM/IPA Slovakia, je také jedním z prvních nositelů titulu Alog., který je udělován Logistickou akademií Ostrava. V roce 1997 absolvoval FMMI TU VŠB Ostrava.

Moto:

„Lidský život není tak dlouhý a složitý, aby se musel plánovat. Stačí být zodpovědný ke svému duševnímu a fyzickému zdraví.“

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Trénink v oblasti plánování výroby a řízení zásob a využití informačních technologií pro logistiku; konzultace pro zpracování projektů a jejich vyhodnocování v rámci školení logistiky.

Ing. Radek David, ALog.

(nar. 9.3.1962) je odborný kontultant a lektor v oblasti logistiky, působí jako projektový manažer u formy LOGICON partner s.r.o. Je zakládající člen Komory logistických auditorů.

 • Absolvent VŠB – technické univerzity, obor dopravy a manipulace s materiálem
 • Absolvent celoročního kurzu „Veriniging Logistiek Management,den Haag - Logistika-řízení zásob"
 • Odborné zkušenosti v oblasti vývoje atypických manipulačních zařízení získal ve společnosti IMADOS
 • Manažerské zkušenosti získal v pozicích jednatele společnosti KONPRO, vedoucího ostravské pobočky IMADOS Logistic a v roli vedoucího odboru logistiky České pošty, OZ Severní Morava.
 • Podílel se na realizaci významných logistických projektů. Jeho specializací je oblast řízení zásob, nákup, logistický audit, dynamická simulace a reengineering logistických procesů. Pracoval m.j. pro firmy Český telecom, Philip Morris, Rudof Jelínek, České aerolinie, Plzeňský prazdroj, Tatra, Martek Medical.
 • Působí jako lektor a trenér v oblasti logistiky pro několik vzdělávacích agentur. Je spoluautor rozsáhlé publikace „Logistika v praxi“ vydavatelství Verlag Dashöfer. Publikoval odborné články v časopise Logistika.

Moto:

Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.Je nejlepší v životě zůstat mladý (Henry Ford).

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Trénink v celém průřezu integrálního logistického vzdělávání a dále také řízení zásob, organizaci nákupních procesů, dynamickou simulaci, logistický audit.

Ing. Aleš Mandák, ALog.

(nar.13.10.1977), od roku 2010 zastává pozici Supply Chain ředitele ve společnosti Meopta – optika,s.r.o. v Přerově, která se řadí ke světovým výrobcům optiky specializující se na návrh, vývoj, konstrukci, výrobu a montáž optických, optomechanických a optoelektronických systémů. Je absolventem Mendelovy univerzity v Brně. Manažerské znalosti a dovednosti v Supply Chain získal díky pracovním zkušenostem ve společnostech jako jsou Unilever ČR, HAMÉ, Ingersoll-Rand, či Meopta – optika,s.r.o.

 • Věnuje se projektovému řízení a reportingu v rámci mezinárodních společností.
 • Vedení a řízení větších organizačních celků, pracovní stáže v zahraničí.
 • Je členem americké asociace APICS, absolventem školení APICS.
 • Je interním auditorem dle ČSN ISO 9001, 14001,19011.
 • Certifikovaný Lean Six Sigma - Green Belt.
 • Certifikovaný auditor Logistiky.

Moto:

„Problematika Supply Chain není složitá, použijte selský rozum a mnohdy máte vyhráno.“

„Nikdy nezapomínejte na Vaše interní a externí zákazníky – to jsou Vaše hnací motory - jenom díky nim můžete být lepším.“

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Procesy a problematiku Supply Chain – Supply Chain Management - nákup, plánování, logistika, problematika LEAN, mapování procesů a toků, dodavatelské a odběratelské konsignace.

Jaroslav Fürst, ALog.

(nar.24.11.1976)Dlouholetý pracovník u největšího operátora kombinované dopravy ve střední Evropě a.s. Metrans. Své zkušenosti nasbíral působením na různých postech, ať už na pobočkách v německých přístavech (1998-1999), jako ředitel kontejnerového překladiště ve Zlíně (2000 – 2003), nebo jako vedoucí pracovník oddělení zabývajícího se speciálními přepravami a rozvojem nových přepravních směrů (2004 – současnost).

 • Je držitelem diplomu „Spediční expert“ vydaným federací FIATA (2009) a specializuje se na logistické procesy v dopravě, technologické postupy a další činnosti spojené s logistikou dopravy.
 • Spolupodílel se např. na vzdělávacím projektu „Přepravní balení a ložení pro námořní přepravy“.

Moto:

„Z ničeho se nedá dělat věda, ani z vědy ne, natož pak ze života“ Jan Werich

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Vede semináře dle požadavků trhu, zejména se zaměřením na dopravní logistiku a její technologie.

PhDr. Halka Kračmerová, CLog.

(nar.30.06.1964)Působí jako konzultant v oblasti projektů zaměřených na optimalizaci logistických procesů včetně ERP systému SAP. Má také mnoholeté zkušenosti z operativní logistiky v oblasti automotiv.

 • 1986 – absolutorium na Leningradském pedagogickém institutu, Rusko.
 • 2000 – 2005 výkonné i vedoucí pozice v logistice výrobních závodů: plánování výroby a montáží, materiálová dispozice, dodávky k zákazníkům, vedení oddělení logistiky a nákupu.
 • 2005 - 2011 projektová činnost v logistice: externí a konsignační skladování vstupních komponent, externí skladování a expedice hotových výrobků, implementace logistických modulů SAP. Působení v ČR, Německu, Itálii, na Ukrajině.

Moto:

„Tam, kde končí rozvoj, začíná smrt.“

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Mezinárodní spolupráci, informační technologie, ERP-systémy s důrazem na SAP.

Ing. Emma Los, ALog.

(nar. 19.9.1983) se v současnosti zabývá samostatným poradenstvím a projektovým řízením.

 • V roce 2009 absolvovala na Vysoké škole Báňské, Ekonomické fakultě, obor Eurospráva.
 • V roce 2011 ukončila roční kursové studium na Logistické akademii (titul ALog.-Auditor logistiky).
 • Absolvovala odborná školení: SQL, projektová metodika podle PRINCE2, procesní analýza dle Lean Six Sigma.
 • Odborné zkušenosti získává od roku 2006 v oblastech: Mezinárodní obchod, Ekonomika a finance, Logistika, Projektový management, Procesní analýzy a testování.
 • Manažerské zkušenosti získala především v rámci působení ve společnosti U&SLUNO, a.s., kde působila na pozici Projektového manažera pro zavádění skladového systému a na pozici Vedoucího týmu testování pro TESCO, a.s.
 • V praxi využívá především svých zkušenosti z oblasti logistiky retailu (sklady, prodejna, účetnictví atd.), projektového managementu, implementace IT&IS systémů.

Moto:

Vážení kolegové-logistici, protože motto je fráze, která má vyjadřovat motivaci nebo záměr, tak jsem se rozhodla sebe i Vás motivovat svým osobním životním cílem a přesvědčením. Směřujme k tomu, abychom věděli, co chceme, dělali to, co nás baví a byli sami sebou a sami se sebou spokojeni.

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Trénink v oblasti logistiky retailu; spolupráce na projektech rozvoje studia.

 

Ing. Ladislav Kožíšek

(nar. 25. 03. 1959) profesní kariéru začal v armádě. Na základě získaných zkušenosti z praxe a zahraničních stáží se podílel na odborné přípravě nových příslušníků armádní speciální služby.

 • Od roku 2003 pracuje v logistické společnosti HOPI. Zastávané pozice Vedoucí personálního oddělení, následně HR manažer HOPI ČR. Za dobu působení v české expandující společnosti získal praktické zkušenosti v oblasti personálního managementu a realizaci pracovního práva v dopravě a logistice.
 • Od roku 2008 předává zkušenosti jako lektor pracovního práva se zaměřením na jeho praktické využití pro společnosti: Logistická akademie, Stavební akademie, Klub personalistů Chomutov a pro školící agenturu Smarter.
 • Od roku 2012 působí také jako Certifikovaný kouč.

Moto:

Manažer, který přemýšlí o své práci, je vždy o krok napřed před podřízeným.

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Školení z oblasti pracovního práva a trénování jeho uplatnění nejen v logistice.           

Mgr. Bc. Pavel Vyvijal

(nar.18.4.1964) Je majitelem společnosti Profesionální vzdělávání.

 • Od roku 2000 pracuje v oblasti vzdělávání jako lektor, trenér, kouč, moderátor – facilitátor a poradce.
 • Zabývá se zpracováváním rozvojových programů ve firmách podle potřeb a zadání tzv. na míru s důrazem na účinnost jednotlivých rozvojových kroků. Primární je analýza potřeb zákazníků a účastníků těchto programů. Tematické oblasti jsou měkké dovednosti – komunikační, manažerské, obchodní a prezentační.
 • Pedagogicko - psychologické a ekonomické vzdělání
 • Osmiletá zkušenost z oblasti veřejné správy
 • Dvanáctiletá zkušenost v oblasti vzdělávání dospělých

Moto:

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ Artemus Ward

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Jsem trenérem pro manažerské a prezentační dovednosti frekventantů Logistické akademie.

Ing. Kamil Košťál, MBA, ALog.

(nar. 24.11.1968) působí jako lektor a poradce v oblastech rozvoje lidí a procesů. Specializuje se na proces změny od specifikace strategických cílů, přes komunikaci změny, měření výchozího stavu a energetizaci lidí, až po efektivní nastavení a realizaci vlastního procesu změny.

 • Od roku 2011 působí jako externí lektor a poradce.
 • V letech 2009-2013 pracoval pro společnost Borcad cz s.r.o., první 3 roky jako personální a logistický ředitel, poslední rok jako logistický ředitel. Vedle těchto procesů měl na starosti projektové řízení a systém zlepšování Kaizen.
 • V letech 1995-2007 pracoval pro společnost BONATRANS Group a.s., nejdříve na pozici referenta zahraničního obchodu a marketingu, poté jako manažer řídící postupně oddělení strategie a marketingu, komunikace, projektového řízení a řízení kvality.
 • Ve všech společnostech, pro které pracoval, měl na starosti proces řízení změn.
 • Vedle vysokoškolského vzdělání v oboru strojírenská technologie získal titul MBA a certifikáty Manažer jakosti, Auditor logistiky, CIMA/NIMA-C.

Moto:

Málokdo využívá svůj potenciál naplno. Lidé využívají jen zlomek svého potenciálu, buď proto, že ho v sobě neumí probudit, nebo proto, že o jejich kreativitu a zkušenost není zájem. Proto nemohou být nikdy skutečně spokojeni. Tuší, že mají křídla, ale nenaučili se nebo nemohou je používat. Mým posláním je pomoci jim zbavit se pout a naučit se létat.

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Školení a tréninky v oblasti štíhlé výroby, rozvoje zaměstnanců, strategického řízení. Vedle těchto činností zajišťuje školení řídících dovedností a projektového řízení.

Jiří Kratochvíl

(nar. 10.1.1983) Jiří se online marketingu věnuje od roku 2004, kdy nastoupil jako online marketing specialista do cestovní kanceláře Exim Tours, kde měl zodpovědnost za komplexní agendu tohoto oboru od návrhu kreativity po vedení online kampaní, správu webu pro ČR, SR a Maďarsko. Od roku 2008 podniká jako specialista online marketingu a pro social media. Jeho specializací je efektivní komunikace na sociálních sítích.

 • praxe od roku 2004
 • pracuje pro známé značky: Vítkovice Tours, Kvados, Kilpi, Koutný, Feralt fashion, Revolt, VŠ Karviná, Logistická akademie, Komora logistických auditorů
 • vede sérii vlastních školení zaměřených na principy online marketingu pro laickou veřejnost
 • pořádá networkingové akce a konference se špičkami české start-upové scény
 • specializuje se na rozvoj osobního brandu marketingu na síti Linkedin
 • vede online marketing pro Logistickou akademii, Logistics Ride a Komoru logistických auditorů

Moto:

Pracovní moto: "Dělám firmy autentické" - snaží se vytáhnout z firem příběhy, díky kterým se čtenáři na sociálních sítích s danou společností ztotožní, ne kvůli ceně, ale jejím hodnotám.

Osobní moto: "Když nemůžeš, přidej" - E. Zátopek

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Vedu kompletní online komunikaci a marketing. Jako lektor vedu praktické semináře "Buďte hvězda Linkedin", naučím Vás dělat kvalitní a afektivní networking online.

Ing. Jiří Tomáš Kavka

(nar. 16.1. 1953) Působí jako nezávislý poradce převážně ve změnových projektech „s rozvojem týmů“,  tj. systematickým propojením poznávacího procesu týmu s praktickou aplikací obvyklých oblastí řízení a fungování firmy (procesní řízení, projektové řízení, strategické a „byznys“ plánování, plánování a řízení výroby, výběr a implementace IS, rozvoj znalostí, apod.).

 • 1977 – absolvoval obor Kybernetika na Vysoké škole dopravní v Žilině.
 • Pracoval v oblasti informačních systémů, od programování po řízení portfolia  implementačních projektů.
 • Od roku 1998 působí na „volné noze“.
 • Spolupracoval na rozvojových projektech ve společnostech Kdynium a.s., Ahold ČR s.r.o., Schenker ČR s.r.o., ZAT a.s., Škoda JS a.s., Elanor a.s. a dalších. Pro většinu společností pracoval opakovaně, v rozmezí  pěti  až dvanácti let. 

Motto:

„Rozdíl mezi amébou a Einsteinem je ten, že – ačkoliv oba používají metodu pokusu a eliminace chyb, améba nemá chyby ráda, zatímco Einstein je jimi fascinován…“

K. R. Popper

Co zajišťuji v Logistické akademii:

Spolupráci s týmem zákazníka na změnových a rozvojových projektech, s posílením dovedností procesního řízení, projektového řízení, implementací  IS apod.

Ing. Aleš Krajina

(nar. 2.8.1958) 22 let praxe na bankovním a finančním trhu, nezávislý finanční a ekonomický poradce, lektor v oblasti financí.

 • Působil jako finanční expert ČT (poradce v pořadech Černé ovce, Testoviny).
 • Ředitel v několika bankách, zkušenosti z působení v pojišťovnách a poradenských finančních společnostech.
 • Zajišťoval svým klientům dotace z evropských strukturálních fondů.
 • V současné době pracuje jako investiční analytik a vedoucí majetkový poradce společnosti E&S Investments.

Moto:

Peníze dělají peníze!

Co zaštiťuji v Logistické akademii:

Předávání znalostí a dovedností v oblasti financí, tj. v oboru, ve kterém musí být každý logistik velmi erudovaný.