Školení a workshopy na míru

Zvládat v logistice všechna zadání a výzvy pouze vlastními silami nemusí být vždy efektivní a ekonomicky výhodné. Ekonomičnost a flexibilitu logistického řetězce můžeme zlepšit, pokud některé úlohy svěříme partnerům (např. logistickým providerům) nebo při jejich řešení využijeme zkušeností externích expertů. Vždy však zůstanou logistické úlohy a zadání, která budeme muset umět vyřešit a zastat sami, a s vysokou pravděpodobností budou přibývat i úlohy nové, které jsme doposud řešit nemuseli.

Workshop na míru je velmi účinná forma interního vzdělávání, která kromě znalostí umožňuje jeho účastníkům zároveň získat i potřebné dovednosti, které jsou pro úspěšnou realizaci v praxi nezbytně nutné. Z tohoto důvodu jde z dlouhodobé perspektivy o velmi efektivní nástroj pro řešení logistických úloh a zadání.

Logistický workshop je užitečné použít zejména v případech, kdy je třeba řešit specifickou a aktuální (či možná již i akutní) úlohu v logistickém řetězci, kterou nelze (nebo ji aktuálně neumíme) efektivně řešit samostatně, ale kterou zároveň nechceme nebo nemůžeme svěřit externímu partnerovi. Naopak – chceme se naučit problém zvládat sami!

Cena

Cena workshopů se odvíjí především od jejich rozsahu a částečně od počtu účastníků. Již od 4 až 5 účastníků vychází levněji, než když jsou vysláni na otevřený kurz!

Příkladem takových úloh je

 • zkrácení průběžné doby výroby
 • snížení zásob vstupních surovin nebo rozpracované výroby
 • zvýšení spolehlivosti předpovědi poptávky
 • nastavení kanbanu ve výrobě
 • rozhodnutí o outsourcingu logistiky či jeho rozsahu
 • změna lay-out ve skladu nebo ve výrobě
 • uplatnění některého z nástrojů štíhlé výroby
 • nalezení optimalizačního algoritmu pro rozvrhování výroby na exponovaném pracovišti (kapacitním úzkém místě)
 • projektová příprava pro stěhování skladu nebo výrobního provozu
 • apod.

Postup– osvědčil se následující:

 • Úvodní jednání – konzultace vzdělávacích potřeb, resp. konzultace logistické úlohy, která má být řešena.
 • Zkrácený (vesměs jednodenní) logistický audit.
 • Sestavení programu prakticky zaměřeného vzdělávání (program velmi často obsahuje i realizační fáze řešení – tedy dosažení očekávaných výstupů).
 • Provedení pilotního workshopu a případná modifikace sestaveného programu.
 • Uskutečnění naplánované série workshopů.
 • Vyhodnocení dosažených výsledků a nastavení procesu dalšího zlepšování.

Reference

Výběr z dosud realizovaných školení a workshopů firmám "na míru"

 • HOPI s.r.o., Říčany u Prahy
  Téma: Distribuce a skladování - trénink mistrů logistiky
 • FOXCONN CZ s.r.o., Pardubice
  Téma: Řešení lay-out výroby a řízení materiálového toku
 • Ahold Czech Republic, a.s., Praha, Olomouc
  Téma: Distribuce a skladování - trénink mistrů logistiky
 • Huisman Konstrukce s.r.o., Sviadnov
  Téma: Logistika výroby - štíhlá výroba a logistika
 • FREE ZONE OSTRAVA a.s., Ostrava
  Téma: Poskytování balicích služeb včetně zámořského balení
 • Hill’s Pet Nutrition Manufacturing s.r.o., Hustopeče
  Téma: Celní řízení a povinnosti spojené s pohybem zboží v mezinárodním obchodě
 • Automotive Lighting s.r.o., Jihlava
  Téma: Snižování zásob nedokončené výroby a návazná změna lay-out výroby
 • DURA Automotive Systems CZ s.r.o., Kopřivnice
  Téma: Umístění nových projektů do stávajícího lay-out výroby
 • BKR ČR s.r.o. (skupina VELUX), Vyškov
  Téma: Snížení průběžné doby výroby a nastavení kanbanu ve výrobě
 • Technistone, a.s., Hradec Králové
  Téma: Plánování a řízení výroby
 • MSA, a.s., Dolní Benešov
  Téma: Plánování a řízení výroby
 • Taforge, a.s., Kopřivnice
  Téma: Aplikace dynamické simulace
 • Richter + Frenzel, s.r.o.
 • Téma: Předpověď poptávky a nastavení systému řízení pojistných zásob    
 • KES - kabelové a elektrické systémy, s.r.o.
  Téma: Organizace logistiky a zavedení projektového řízení
 • Pražská strojírna, a.s.
  Téma: Podpora nového nastavení systému plánování a řízení výroby
 • Jopp Automotive, s.r.o.
  Téma: Řízení zásob a logistický controlling
 • Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o.
  Téma: Všechna témata integrální logistiky
 • Lašek spol. s r.o.
  Téma: Zavedení kaizenu a podpora založení Lašek logistické akademie