Školení a workshopy na míru

Zvládat v logistice vše vlastními silami není vždy efektivní a ekonomicky opodstatněné. Řadu věcí můžeme svěřit externím partnerů (např. logistickým providerům) nebo je nechat vyřešit dodavatelsky experty z venku. Vždy však zůstanou a logistické úlohy, které budeme muset umět zastat sami a vždy také budou přibývat úlohy nové.

Workshop na míru je velmi účinná forma interního vzdělávání, která kromě znalostí umožňuje jeho účastníkům získat rovnou i potřebné dovednosti. Logistický workshop je vhodné nasadit v případech, kdy je třeba řešit specifickou a aktuální (či možná už akutní) úlohu z oblasti logistiky, kterou nelze efektivně řešit samostatně, ale kterou také nechceme zabezpečovat externě. Naopak – chceme se naučit problém zvládat sami!

Příkladem takových úloh je

 • zkrácení průběžné doby výroby
 • snížení zásob vstupních surovin
 • zvýšení spolehlivosti předpovědi poptávky
 • nastavení kanbanu ve výrobě
 • rozhodnutí o outsourcingu části logistiky
 • změna lay-out ve skladu nebo ve výrobě
 • uplatnění některého z nástrojů štíhlé výroby
 • nalezení optimalizačního algoritmu pro rozvrhování výroby na exponovaném pracovišti (kapacitním úzkém místě)
 • projektová příprava pro stěhování skladu nebo výrobního provozu
 • apod.

Postup – osvědčil se následující:

 1. Úvodní jednání – konzultace vzdělávacích potřeb, resp. konzultace logistické úlohy, která má být řešena.
 2. Zkrácený (vesměs jednodenní) logistický audit.
 3. Sestavení programu prakticky zaměřeného vzdělávání (program velmi často obsahuje i realizační fáze řešení – tedy dosažení očekávaných výstupů).
 4. Provedení pilotního workshopu a případná modifikace sestaveného programu.
 5. Uskutečnění naplánované série workshopů.
 6. Vyhodnocení dosažených výsledků a nastavení procesu dalšího zlepšování.

Cena

Cena workshopů se odvíjí od jejich počtu. Maximální výše je 35 tisíc/den Kč (bez DPH), minimální cena je 20 tisíc/den Kč (pokud je workshopů více než 4) a to bez ohledu na počet účastníků workshopu.

Reference

Výběr z dosud realizovaných školení a workshopů firmám "na míru"

 • HOPI s.r.o., Říčany u Prahy
  Téma: Distribuce a skladování - trénink mistrů logistiky
 • FOXCONN CZ s.r.o., Pardubice
  Téma: Řešení lay-out výroby a řízení materiálového toku
 • Ahold Czech Republic, a.s., Praha, Olomouc
  Téma: Distribuce a skladování - trénink mistrů logistiky
 • Huisman Konstrukce s.r.o., Sviadnov
  Téma: Logistika výroby - štíhlá výroba a logistika
 • FREE ZONE OSTRAVA a.s., Ostrava
  Téma: Poskytování balicích služeb včetně zámořského balení
 • Hill’s Pet Nutrition Manufacturing s.r.o., Hustopeče
  Téma: Celní řízení a povinnosti spojené s pohybem zboží v mezinárodním obchodě
 • Automotive Lighting s.r.o., Jihlava
  Téma: Snižování zásob nedokončené výroby a návazná změna lay-out výroby
 • DURA Automotive Systems CZ s.r.o., Kopřivnice
  Téma: Umístění nových projektů do stávajícího lay-out výroby
 • BKR ČR s.r.o. (skupina VELUX), Vyškov
  Téma: Snížení průběžné doby výroby a nastavení kanbanu ve výrobě
 • Technistone, a.s., Hradec Králové
  Téma: Plánování a řízení výroby
 • MSA, a.s., Dolní Benešov
  Téma: Plánování a řízení výroby
 • Taforge, a.s., Kopřivnice
  Téma: Dynamická simulace