• 1

  Přihláška

  Použijte elektronickou přihlášku, která je k dispozici na těchto webových stránkách. Po odeslání přihlášky Vás zhruba do týdne budeme kontaktovat telefonicky, abychom osobně zkonzultovali zvolený stupeň certifikace a dohodli další náležitosti.

 • 2

  Přijetí

  Podmínkou pro přihlášení se na Logistickou akademii je alespoň tříletá podniková praxe dotýkající se logistiky (nákup, skladování, doprava, manipulace, plánování a řízení výroby, distribuce, prodej atp.). Vše ostatní dořešíme individuálně při našem prvním telefonickém kontaktu.

 • 2+

  Kurzy

  Budete-li cítit potřebu doplnit si své znalosti a dovednosti v logistice, je Vám k dispozici náš detailně propracovaný a mnohonásobně ověřený vzdělávací program skládající se z otevřených kurzů, na které máte jako frekventant certifikace slevu, stejně tak máte výraznou slevu na studijní materiály "Logistika v praxi". Vzdělávací program můžete absolvovat jako celek (Komplexní program LOGISTIKA) nebo se můžete zúčastnit jen některých vybraných kurzů podle vlastního uvážení. Kurzy probíhají zpravidla v Praze, Ostravě, Brně a Bratislavě. K úspěšnému zvládnutí certifikace ovšem není podmínkou kurzy absolvovat.

 • 3

  Testy

  Testy jsou obsahově náročné, ale lze je vypracovávat v klidu soukromí přes e-learning. K dispozici je řada materiálů v elektronické podobě a také užitečný manuál, jak efektivně testy zvládat.

 • 4

  Výběr a příprava projektu k obhajobě

  Zkušení lektoři Logistické akademie Vám pomohou vybrat a připravit projekt z vašeho pracovního prostředí k následné obhajobě. Ideální příležitost k diskusi vašeho projektu poskytuje nabízený vzdělávací program, v rámci kterého jsou tyto konzultace poskytovány bezplatně.

 • 5

  "Malá" obhajoba projektu

  Probíhá uzavřeně před komisí složenou z členů lektorského sboru LA. Je náročná („těžce na cvičišti – lehko na bojišti“) a je třeba ji zužitkovat jako generální konzultaci k obdobě finální.

 • 6

  Finální obhajoba projektu a udělení diplomu

  Probíhá jako obhajoba veřejná! Vzhledem k náročnosti „malých“ obhajob je riziko nezvládnutí obhajoby finální relativně nízké. To ve většině případů umožňuje předat dopředu připravený diplom v témže termínu.