Reference

Ohlasy

Igor Rod, ALog.
Logistics manager, Brose CZ spol. s r.o.

Výborné overenie si mojich praktických znalostí zažitých skúsenosťou voči teórii. Zároveň som získal veľké množstvo impulzov z teórie, ktoré už dnes preklápam do praxe, kde môžem použiť úplne iný uhol pohľadu aký som doteraz využíval.
Účasť v kurzoch mi priniesla výborný networking s profesionálmi z iných firiem a hlavne odvetví, čo sa teraz snažím aplikovať do mojej praxe v automotive.

PhDr. Halka Kračmerová, CLog.
Project manager, KOSTAL ČR spol. s r.o.

V průběhu svého profesního života jsem absolvovala řadu seminářů a školení, dokonce jsem získala i první stupeň APICS. Všechna získaná potvrzení a certifikáty leží někde v zásuvce a asi bych je jen s obtížemi našla. Diplom Logistické akademie je první a jediný, který je zasklený a visí v mé pracovně. Velice si ho vážím. Jednak proto, že nebylo jednoduché ho získat a také proto, že jeho získání mi mnoho přineslo – propojení praktických zkušeností s kvalitní teoretickou základnou, potvrzení nutnosti komplexního pohledu při řešení problémů, rozšíření obzorů a taktéž setkání se skvělými lektory a zajímavými kolegy.

Firemní zákazníci

Třinecké železárny a.s.

LEGO s.r.o.

Kofola a.s.

DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Bosch s.r.o.