Ohlasy

Peter Mizner, MLog.

Som rád, že som sa rozhodol študovať práve na Logistickej akadémií, keďže logistika už niekoľko rokov patrí k môjmu životu a hľadal som spôsob, ako sa v nej ďalej posúvať. Logistická akadémia mi rozšírila obzor a posunula ma ďalej v mojom profesnom ale aj osobnom živote. Chcem sa aj touto cestou poďakovať profesorom, ktorí sú naozaj kapacita v pojme logistika a vedeli ma vždy posunúť tým správnym smerom.

Martin Benda, CLog.
Operation manager, PST CLC, a.s.

Studium na Logistické akademii mohu vřele doporučit všem budoucím zájemcům. Snoubí se zde staré rčení „Škola hrou“ v celé své podobě.

Na konci procesu je odměna v podobě certifikátu a možnost užívání daného titulu, který Vás může jednak posunout dál ve Vaší kariéře nebo posílit zdravé sebevědomí.

Jan Červinka, MBA, PLog.

Žijeme v době, kdy je neustálé vzdělávání nutností a studium na Logistické akademii je skvělý způsob, jak si svoje znalosti doplnit. Oceňuji profesionální přístup a znalosti lektorů, kteří mají bohaté zkušenosti z praxe. Jejich připomínky, rady a konstruktivní kritika mi velice pomohly při obhajobě projektu. Také podpora ostatních zaměstnanců je na výborné úrovni. Velice oceňuji také formu studia, která se dá dobře skloubit s pracovními povinnostmi. Velice přínosné také bylo vidět zajímavé projekty mých kolegů při obhajobách. Logistickou akademii mohu vřele doporučit.

Dalibor Kožušník, MLog.
Globální plánovač, Semperflex Optimit s.r.o.

Nechtěl bych zbytečně rozepisovat všechna superlativa, která LA přináší. Myslím, že je to popsáno v každém komentáři níže. Za sebe bych tedy jen řekl: VÝBORNÉ! Kdo se chce někam dále v rámci logistických procesů rozvíjet a posouvat, má už být dávno přihlášen na nějakém certifikačním programu.

Kamil Kadrnka, PLog.
Vedoucí logistik výroby OZ3, GUMOTEX, akciová společnost

Protože jsem se již nějakou dobu pohyboval v oblasti logistiky a chtěl jsem si dále rozšířit své znalosti, hledal jsem různé vzdělávací programy. Různých kurzů a školení jsem absolvoval již nespočet, a proto mne velmi zaujala možnost studovat na Logistické akademii v Ostravě. Studium na LA splnilo beze zbytku to, co jsem očekával. Přiznávám, že studium bylo náročnější, ale o to víc si cením dosaženého výsledku a získání certifikace v oboru logistiky. Těm, kteří se chtějí v oboru logistiky dále vzdělávat, můžu toto studium jen doporučit. Velmi si cením profesionálního přístupu všech, kteří se podílejí na chodu LA. Tímto bych chtěl poděkovat všem z LA a zároveň jim popřát mnoho úspěchů a hlavně spoustu další spokojených a úspěšných absolventů.

Jan Láska, ALog.
Procesní specialista supply chain, KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.

Studium na Logistické akademii v Ostravě mi dalo především možnost se na logistiku podívat i z jiného úhlu, než je denní operativa, zpracování otázek mě přimělo proniknout ve vybraných oblastech více do hloubky a pochopit celou problematiku v souvislostech. Velmi přínosná byla i samotná obhajoba projektu nejen kvůli setkání s dalšími kolegy, ale především díky konstruktivním připomínkám lektorů. Studium na Logistické akademii mohu všem vřele doporučit jako skvělý mix nejen “nudné” teorie, ale i poznatků z praxe a možnosti navázání nových kontaktů.

Marian Zetocha, MLog.
Vedoucí centrálního skladu a logistiky, Chára Sport, a.s.

V logistice se pohybuji od roku 2000 a přes širokou praxi jsem hledal možnosti rozšíření znalostí a inovací v oblasti logistiky. Po delším hledání vhodných kurzů, jsem narazil na Logistickou akademii. Na základě pozitivních referencí a zjištění informací jsem se rozhodl pro studium na Logistické akademii. Studium splnilo mé očekávání, a i příjemně překvapilo. Výuka je komplexní, flexibilní a zároveň se věnuje jednotlivým logistickým oborům, které pak tvoří ucelený pohled na logistiku. Velice pozitivní je pak celková atmosféra na LA, vstřícnost, profesionalita jak lektorů, či zkušební komise, tak i jednotlivých zaměstnanců. Obrovský přínos mají pak závěrečné obhajoby vlastních projektů a nabitých zkušeností, které sdílíte navzájem jak s odbornou komisí, tak za svými kolegy napříč oborem, kteří se rovněž prezentují ze svými projekty. Získání certifikace v oboru bylo pro mě odměnou, za vynaložené úsilí, zároveň se stalo závazkem pro další vzdělávání v oboru logistiky. Studium doporučuji všem, kdo se chtějí v oboru vzdělávat a budu se těšit na setkání na některém z projektů, které bude zaštiťovat Logistická akademie.

Miroslav Brath, MLog.
Transport Manager, Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o

Zvažoval som možnosti rozšírenia svojich znalostí a rozhľadu v oblasti logistiky, avšak bežne dostupné kurzy zamerané prevažne na jednu tému som nepovažoval za dostatočné. Nakoniec som sa na základe pozitívnych referencií dostal k Logistickej akadémii, ktorá plne splnila moje očakávania. Ide o komplexný a detailný prehľad procesov naprieč logistikou, ktorý je sprostredkovaný profesionálnou, avšak veľmi zrozumiteľnou formou, s množstvom príkladov na modelových situáciách. Veľmi oceňujem priateľský prístup lektorov s bohatými skúsenosťami z praxe a konštruktívnu kritiku, ktorá mi pomohla nie len v príprave na finálne obhajoby, ale aj v bežnom pracovnom živote. Časová flexibilita celého štúdia je tiež veľkou výhodou. Účasť v LA hodnotím veľmi pozitívne s reálnym prínosom pre profesionálny, aj kariérny rast a každý kto chce pracovať na svojom rozvoji v oblasti logistiky, by sa mal bez váhania prihlásiť.

PhDr. Ján Šimkovič, PLog.
Mýtny úradník, SkyToll, a.s.

Logistická akadémia je zaujímavá alternatíva profesijného vzdelávania na vysoko kvalitnej úrovni. Profesionálny prístup a skúsenosti lektorov ako aj ostatných zamestnancov LA, dopĺňa snaha uchádzačov o zisk titulu poukázať na problematiku v oblasti logistiky, v ktorej majú záujem hľadať možnosti na zlepšenie a inováciu. Odporúčam ostatným záujemcom z dôvodu, aby ukázali, že vedia prezentovať svoj aktívny prístup na vlastnej pracovnej pozícii a snahu hľadať možnosti na vlastný rozvoj. Teória oboznámi so širokou škálou tém z oblasti logistiky a prax ukáže, že pracujete na správnom mieste a zaujímavé prezentácie ostatných uchádzačov, Vám dajú nové pohľady na rôzne problematické oblasti.

Simona Jahodová, DiS., ALog.
Logistics manager, Tyco Electronics Czech s.r.o.

Logistická akademie mě skvěle provedla certifikací CLog. a následně jsem získala titul ALog.. Studium pro mě bylo velkou inspirací a hnacím motorem pro projekty, které jsem zaváděla do praxe. Významnou roli hrála zpětná vazba, kterou jsem během studia i obhajob dostávala od celého profesorského týmu Logistické akademie. Doporučila bych studium Logistické akademie, protože logistika je odvětví dynamické, rychle se vyvíjí a má velký potenciál. V LA získají kvalitní a cenné informace jak lidé, kteří s logistikou začínají, tak bych studium vřele doporučila i těm, co již v praxi jsou. Mně osobně studium pomohlo v ucelení strategie, možnostech rozvoje na současné pozici a být připravená na výzvy, co mě v budoucnu mohou potkat.

Ing. Petra Kašparová, ALog.
Specialista logistických projektů, Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.

Díky studiu materiálů a absolvování testů k získání certifikátu ALog. pod záštitou Logistické akademie jsem si významně rozšířila své doposud získané znalosti ve všech odvětvích, kterých se logistika dotýká. Podklady a materiály jsem pak využila při zpracování závěrečných prezentací. Teoretické znalosti jsem si tedy ověřila i v praxi a aplikovala je na projekty, které jsou součástí mé každodenní práce. Získání certifikátu je pro mě odměnou za vynaložené úsilí a zároveň závazkem k dalšímu vzdělávání v oblasti auditu.

Ing. Zbyněk Kožušník, ELog.
Operátor výroby, Mondelez – International, výrobní závod Opava

Rozhodně nelituji vynaloženého úsilí, energie a času. Získaný diplom má svoji váhu a prestiž. Logistická akademie se rovněž prezentuje jako velmi příjemné a přátelské prostředí. Je opravdu radost studium zde absolvovat. A věřím rovněž, že získaný diplom bude odrazovým můstkem pro další vylepšení mé profesní dráhy.

Martin Račický, MLog.
Manažer logistiky, Alumeco CZ s.r.o.

Díky své dosavadní praxi v logistice jsem chtěl nasbírat další informace v oboru, LA byla volba, kterou nelituji, ba naopak, jedině můžu doporučit. Studiem otázek k certifikátu jsem se dostal do oblastí logistiky, které jsem dříve téměř neznal. Bylo pro mne potěšení setkat se s odborníky v oboru a diskutovat s nimi. Rád bych vyjádřil poděkování skvělému týmu lektorů. Absolvování kurzu byla jednoznačně obohacující zkušenost.

Mgr. Miroslav Divina, MLog.
Vedoucí managementu sbírek, MORAVSKÁ GALERIE v Brně

Studium Logistické akademie přináší vhled do širokého spektra logistických procesů. Oceňuji zejména to, že se zde člověk důkladně seznámí i s aktivitami, s nimiž běžně nepřichází do styku. V tomto směru se jedná o významné rozšíření znalostí na poli logistiky s velkým potenciálem pro využití v praxi. 

Ing. Jan Krzok, IEn., MLog.
Řízení logistických projektů, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Během absolvování Logistické akademie jsem přišel do kontaktu s vynikajícími lektory a spoustou zajímavých kolegů s různých firem a podniků od nás i ze Slovenska. Ikdyž jsou logistické procesy v různých prostředích, vždy je možné se něčím inspirovat a přiměřeně uplatnit ve svém vlastním procesu. Nabyté znalosti jsou prověřené v písemném testu a závěrečná práce konzultována s těmi nejlepšími odborníky v logistice. Toto studium je vyvážené skloubení teorie s praxí.

Petr Kříž, MLog.
HOPI s.r.o.

Velká porce testů a podkladů, mi dala opravdu velký rozhled. Informace od Logistické akademie  obsahuje vyvážený mix teorie a praktických zkušeností. Odnesl jsem si jednak uvědomění, co bych mohl při řízení projektů dělat lépe, jednak řadu konkrétních tipů, metod a doporučení. Ocenil jsem také srozumitelné a užitečné doporučení a definici pro řízení projektů. Ptáte se mě jestli se přihlásit na školení, tak říkám 100% ANO.

Bc. Tetyana Leskiv, PLog.
Trainee, DACHSER Czech Republic a.s.

Logistická akademie mi umožnila rozšířit teoretické a praktické znalosti v různých oblastech logistiky, které jsem měla tu čest konzultovat s odborníky. Naučila jsem se koukat na problematiku jako celek složený z mnoha nezávislých segmentů. Nejdůležitější částí celého studia je profesionální a přátelský přístup lektorů. Logistickou akademii doporučují všem, co chtějí zdokonalit své znalosti a určitě není to můj poslední certifikát v LA.

Mgr. Denisa Rumanová, MLog.
Vedúca logistiky/Logistics Manager, RITTAL s.r.o.

Nutnosť doplniť si praktické vedomosti o teoretické, som si uvedomovala už dlhšiu dobu. Rozhodnutie zvoliť si LA, a práve tu nadobudnúť nové poznatky, sa ukázalo ako stvorené pre človeka, ktorý je z praxe a potrebuje nové inputy do svojich každodenných pracovných činností. Štúdium na LA mi dalo v prvom rade praktické zručnosti, ktoré dokážem ihneď aplikovať a realizovať vo svojej praxi a spravilo zo mňa profesionála. Všetkým, ktorí sa pohybujú v logistike, odporúčam štúdium na LA, pretože LA robí z ľudí odborníkov.

Mgr. Mikuláš Lanik, MLog.
Senior Logistics Clerk, Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH, organizačná zložka

Štúdium na logistickej akadémii je komplexná záležitost, ktorá kombinuje praktické aj teoretické poznatky.
Pre mňa bola určite prínosom a zostáva už len premietnúť nové poznatky do reálnej praxe.
Odporúčam každému. Akadémia určite rozšíri obzory v oblasti logistiky.

Ing. Ivo Köhler, MLog.
Logistics Manager , SMP CZ, a.s.

Při studiu, kurzech a obhajobách v Logistické Akademii jsem si uvědomil, jak logistika již dávno pronikla do stavebnictví. Logistická akademie prohloubila moje znalosti a ovlivnila můj profesní život. Získal jsem zde znalosti i z jiných oblastí logistiky. Logistickou Akademii mohu doporučit všem, kteří se chtějí dále učit a vzdělávat.

Zdeněk Dostál, MLog.
Ředitel Úseku logistiky, RAVAK a.s.

Logistická akademie mi poskytla nejenom teoretické ověření mé dosavadní praxe, ale zároveň mi umožnila posun v teorii, kterou nyní mohu do praxe aplikovat. Navíc jsem nahlédl i do jiných oblastí logistiky než kterou se ve společnosti RAVAK a.s. zabývám. Kredit studia i jeho zakončení zvyšuje i fakt, že lektorský tým je složen ze spektra odborníků, kteří mají svým frekventantům vždy co nabídnout. Věřím, že se s nimi znovu setkám.

Tóth Tomáš, PLog.
EAST - WEST TRANSPORT s.r.o.

Logistická akadémia mi dala všeobecné informácie z oblasti nákupu, predaja, výroby, skladovania a distribúcie. Bola to pre mňa životná skúsenosť, ktorá mi otvára nové príležitosti na trhu práce a zároveň kariérny rast v zamestnaní. Nikdy som sa nestretol s takou ochotou a profesionálnosťou ako to na LA. Každému odporúčam LA."

Ing. Jaroslav Kubinec, MLog.
Plánování a řízení výroby ve společnosti Walter s.r.o.

Logistická akademie mi umožnila nahlédnou i do jiných oblastí logistiky, než je plánování a řízení výroby, kterým se zabývám ve svém profesním životě. Získávání zajímavých informací, názorů a příkladů z praxe bylo pro mne velice přínosné. Nejvíce se mi v LA a mnou navštívených seminářích líbil profesionální  a zároveň přátelský přístup celého kolektivu.

Po absolvováním LA jsem mohl, své nabyté vědomosti použít v každodenní praxi.  A tím si utvrdit, že se logistika neustále vyvíjí a má mě čím překvapit.

Alexandr Kocián, ALog., MLog.
Purchasing and Logistic Manager, Akzo Nobel Coatings CZ a.s.

Logistická Akademie mi dala možnost rozšíření svých znalostí v oblasti logistiky, výroby a kvality a také touhu po dalším prohloubení vědomostí v těchto oblastech. Je všeobecné známo, že kvalita profesního života významě ovlivňuje i kvalitu života osobního a za sebe mohu říci, že právě díky studiu jsem dosáhl výrazného profesního a osobního růstu a otevřely se mi také další příležitosti do budoucna.

Jana Rýcová, DiS., MLog.

Logistická akademie=komplexní logistika na jednom místě s profesionálním přístupem. Ověřila jsem si a rozšířila dosavadní logistické znalosti, poznala odborníky z praxe.

Irena Navrathová, MLog.
Logistics, Veyance Technologies Czech, s. r. o.

Logistika je neustále se rozvíjející systém a proces. Díky LA jsem si rozšiřila znalosti a dovednosti. Využívané procesy dostaly své pravé jméno. Je to také příležitost se setkat s odborníky v oboru. Velice si vážím setkání se členy LA a KLA, kteří mi ochotně pomohli s řešením aktuálních logistických otázek. Studium na Logistické akademii všem vřele doporučuji.

Ing. Tomas Reizer, ALog.
EMEA NAS RVL manager, Lenovo Czech Republic

Velmi oceňuji a vážím si možnosti spolupráce s lektorským týmem LA v rámci vedení při přípravě ALog. projektu, jakož i samotného  průběhu certifikace. Rád tímto vyjadřuji své nadšení a respekt k míře empatie, profesionality a vstřícnosti, která mi byla po celou dobu poskytována.

Setkal jsem se s mírou zkušenosti a kompetence  snoubící se s lidským rozměrem a vyspělostí zřídka vídanou. Díky přesné zpětné vazbě jsem mimo jiné pochopil, že pro skutečný Log.audit není podstatná pouze obsahová stránka a  brilantnost zpracování analýzy, ale především způsob prezentace výsledků a doporučení, která má být vedena tak, aby s ní měla auditovaná strana co největší užitek.

Každému odborníkovi, který se chce v oboru logistiky nadále rozvíjet mohu tedy studium a spolupráci s LA vřele doporučit.

Ing. Martin Sváček, MLog.
Vedoucí logistiky, KEMMERICH CZECH s.r.o.

„Logistika je jako hrát šachy, všechny figurky mají daný pohyb a je jen na hráči jak bravurně ovládá strategii. Na Logistické akademie mi umožnili nahlédnout ještě hlouběji do tajů této strategie.“

Simona Jahodová, DiS., CLog.
Manager WH and Logistics, TYCO ELECTRONICS CZECH s.r.o.

LA je vynikajicí možností rozšíření vzdělání v oboru logistika. Díky ní jsem si prohloubila znalosti v dalších oblastech jako nákup, plánování, IT, které mohu ve své denní praxi využít.

Je také příležitostí setkat se s kolegy z oboru a diskutovat možnosti řešení  různých logistických otázek a novinek.

Dušan Tomáš, ELog.
Logistics Analyst, Johnson Controls Interiors Czechia, s.r.o.

Mou zkušenost s Logistickou akademií nenazývám studiem. Pod studiem si spousta lidí představí něco nepříjemného do čeho se musí nutit a čemu se věnují, protože vědí, že musí. A to není můj případ. Pro mne to bylo získávání zajimavých informací, názorů, příkladů z praxe, poznávání zajimavých lidí a to vše bylo příjemné.

Obrovské množství informací, které logistika obsahuje, bylo předáváno profesionálním způsobem a tím zajištěna návaznost různých oblastí, jež výsledkem bylo pochopení logiky principů a metodik. Logistik není povoláním, ale je to druh osobnosti a LA mi pomohla svou osobnost posílit a díky tomu jsem získal zajímavou práci, kde si mohu získané znalosti v praxi ověřit. 

Moto:

"Neexistuje nejde, buď nechci a nebo nevím a pokud nevím, tak se stačí zeptat."

Igor Rod, ALog.
Logistics manager, Brose CZ spol. s r.o.

Výborné overenie si mojich praktických znalostí zažitých skúsenosťou voči teórii. Zároveň som získal veľké množstvo impulzov z teórie, ktoré už dnes preklápam do praxe, kde môžem použiť úplne iný uhol pohľadu aký som doteraz využíval.
Účasť v kurzoch mi priniesla výborný networking s profesionálmi z iných firiem a hlavne odvetví, čo sa teraz snažím aplikovať do mojej praxe v automotive.

Ing. Petra Severová, ELog.
Scheduler, ARROW International CR, a.s., Teleflex Medical

Studiem na logistické akademii jsem si osvěžila a rozšířila teoretické znalosti. Největším přínosem pro mě bylo setkání s odborníky z praxe - nejen s lektory ale i kolegy. Jako nejpodstatnější vidím výměnu zkušeností z praxe, získání kontaktů, celistvého náhledu na logistiku. LA je pro mě zdroj nových námětů a inspirace pro další práci.

Ing. Marián Kandrik, MLog.
Zástupca manažéra dopravného a colného oddelenia, Kia Motors Slovakia s.r.o.

Logistická akadémia mi pomohla pochopiť logistiku podniku ako fungujúci systém, kde sa jednotlivé oblasti navzájom významne ovplyvňujú. Rozšíril som si vedomosti najmä v tých odvetviach, ktoré nie sú v mojom odbore a neprichádzam s nimi denne do styku. Taktiež veľmi oceňujem prístup lektorov a zamestnancov LA, ktorí vystupovali maximálne ústretovo a profesionálne. Všetkým, ktorí pracujú v logistike, môžem štúdium na LA iba odporučiť. 

Mgr. Josef Šnapka, ELog.
Logistics Manager Seat Systems, Brose CZ spol. s r.o.

Logistická akademie mi umožnila jasně pojmenovat procesy využívané v praxi. Bylo mi přínosem v příjemném kolektivu profesionálů diskutovat aktuální problémy ze své praxe a velice mne potěšila vždy věcná zpětná vazba podložená teorií a vždy se budu těšit na další setkání s poznanými kolegy ze svého oboru, které mi studium na logistické akademii přineslo.

Ladislav Tobiasz, MSc., MBA, ALog.
TE Connectivity - Manager Logistics Operations Eastern Europe, TYCO ELECTRONICS CZECH s.r.o.

Díky Logistické Akademii  jsem měl možnost si osvojit nové teoretické poznatky, které jsem již uplatnil při své praxi.Během seminářů jsem potkal své bývalé kolegy a měl možnost poznat nové odborníky v logistice z různých odvětví. Studium na Logistické Akademii plně uspokojilo mé očekávání a mohu vřele doporučit.Děkuji celému lektorskému týmu za přínosné studium.

Moto:

"Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu."

Jan Amos Komenský

Tomáš Indrák, MLog.
PLÁNOVAČ, Hanácké železárny a pérovny, a.s.

Vzdělávání na Logistické akademii mi umožnilo nejen rozšíření si teoretických znalostí, ale zároveň okamžité ověření si funkčnosti na velkém množství příkladů z praxe. Výukový program se zabývá jednotlivými obory logistiky a ukazuje jak důležitý je komplexní pohled na řešený problém. Velmi cenným přínosem pro mě také byla možnost setkat se s logistickými profesionály z různých odvětví a sdílet s nimi praktické zkušenosti.

Ing. Marcela Serynová, ALog.
LOGISTIKA DODÁVEK

Prohloubila jsem si profesní znalosti, měla jsem možnost seznámit se specialisty v oboru a naučila jsem se posuzovat logistickou problematiku nezávislým sofistikovaným pohledem. Setkala jsem se s neskutečnou ochotou členů LA a KLA k diskuzi k jakémukoliv logistickému tématu.

Ing. Zuzana Marková, MLog. doktorand
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, Ústav logistiky priemyslu a dopravy

Logistická akadémia mi dala príležitosť stretnúť sa s odborníkmi z praxe z oblasti logistiky a keďže som zástupcom akademickej pôdy, porovnávala som teóriu a prax, fungovanie teórie v praxi. Logistika - fenomén súčasnej doby, je neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života a zároveň ten najlepší obor, aký som si mohla zvoliť pre svoje doktorandské štúdium.

Martin Fischer, MLog.
Vedúci logistiky, PERI spol. s. r. o. Debnenia Lešenia Inžiniering

Hlavným prínosom Logistickej akadémie bolo stretnúť sa s kolegami a lektormi z oblasti logistiky, ktorý nie sú zameraný len na teóriu, ale majú bohaté skúsenosti z praxe. Aktuálne problémy bolo možné riešiť spoločne, čo bolo neoceniteľným prínosom pri ich riešení a aplikácii nových procesov vo firme. Logistickú akadémiu môžem odporučiť každému kto pracuje v logistike a chce riešiť problémy súčasnosti.

Martin Věch, MLog.
Specialista útvaru Logistika výroby a plánování VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Mark Twain řekl, že Bůh stvořil člověka, protože ho opice zklamaly. Pak už na jakékoli další experimenty rezignoval. Já bych si však s tou druhou částí citátu dovolil polemizovat, protože jsem měl možnost být při tom, kdy se vysoce erudovaná skupina lidí, možná i s tou boží pomocí, snaží v experimentu pokračovat a to již na přísně vědeckých základech - v Logistické akademii. Jen dostat možnost k setkání s tolika přátelskými a vzdělanými lidmi, inspirativními přednáškami a materiály, bylo nevšední příležitostí k dalšímu využití nových myšlenek v každodenní praxi.

Ing. Lucie Kubicová, MLog.
Materiálový plánovač, Mölnlycke Health Care s.r.o.

Díky Logistické akademii jsem získala nové vědomosti a zkušenosti a to nejen z oblasti logistiky, ale např. i prezentační dovednosti. Poznala jsem spoustu zajímavých a skvělých lidí, díky kterým byla výborná atmosféra v průběhu celého kurzu. A třešinkou bylo získání diplomu, kterého si hodně vážím, neboť jeho získání nebylo vůbec jednoduché.

doc. Ing. Petr Besta, Ph.D., CLog.
vysokoškolský pedagog, VYSOKÁ ŠKOLA BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Vzhledem k tomu, že v současné době pracuji jako pedagog na VŠ, bylo pro mne nejvetším přínosem setkávání a diskuze s odborníky zabývajícími se logistikou a působícími ve významných podnicích.

Ing. Vlastimil Molek, TLog.
vedoucí útvaru Logistika výroby a plánování, VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.

Logistická akademie byla pro mě nejen seznámením se zajímavými lidmi z oboru, ale hlavně novými pohledy na logistiku z nejrůznějších oblastí výroby a distribuce, kde řeší naprosto rozdílné problémy než u strojírenské výroby, ve které se pohybuji já. Rovnež byla obohacením znalostí v oblasti projektového řízení a řízení lidských zdrojů.

PhDr. Halka Kračmerová, CLog.
Project manager, KOSTAL ČR spol. s r.o.

V průběhu svého profesního života jsem absolvovala řadu seminářů a školení, dokonce jsem získala i první stupeň APICS. Všechna získaná potvrzení a certifikáty leží někde v zásuvce a asi bych je jen s obtížemi našla. Diplom Logistické akademie je první a jediný, který je zasklený a visí v mé pracovně. Velice si ho vážím. Jednak proto, že nebylo jednoduché ho získat a také proto, že jeho získání mi mnoho přineslo – propojení praktických zkušeností s kvalitní teoretickou základnou, potvrzení nutnosti komplexního pohledu při řešení problémů, rozšíření obzorů a taktéž setkání se skvělými lektory a zajímavými kolegy.

Ing. Stanislav Kovář, CLog.
TRANSPORT CONSULTING s.r.o.

Po nějaký čas jsem hledal možnost, jak se dále vzdělávat v oblasti logistiky. Proto jsem byl rád, že jsem jednoho dne při brouzdáním na Internetu našel prezentaci Logistické Akademie. Než jsem se přihlásil na studium, měl profesní zkušenosti jen s několika odvětvími logistiky. Během studia jsem si rozšířil vědomosti nejen o nich, ale o celém logistickém řetězci. Vyhovovala mi organizace studia, kvalita a přístup lektorů a studijní materiály. Výuka je postavena na teoretických základech ovšem s velkým množstvím příkladů z praxe. Člověk si najednou uvědomí, jak jednotlivé části do sebe zapadají a rozkrývají se mu souvislosti, které dříve neviděl či nepostřehl. Zároveň jsem poznal zajímavé osobnosti nejen z řad lektorů, ale studující kolegů. Díky získanému diplomu by se mohlo zdát, že tím to pro mne končí. Opak je pravdou … pro mne je to osobně velká motivace a začátek něčeho dalšího => Logistickou akademii mohu jedině doporučit.

Petr Sikora, ALog.
obchodní ředitel, PST Ostrava a.s.

Prodávám logistické služby, které poskytuje naše spolecnost PST Ostrava, a.s., a proto je znalost tohoto oboru pro mě klíčová. Logistická akademie mi však kromě znalostí a dovedností připravila nezapomenutelný zážitek ze spolupráce se zajímavými kolegy a skvělými lektory. Logistickou akademii doporučuji každému, kdo chce být odborníkem v oboru logistiky.

Mgr. Dagmar Rozbrojová, ALog.
vedoucí odd. logistiky, Siemens Nízkonapěťová spínací technika s.r.o.

Na vzdělávacím programu Logistické akademie se mi líbí, že se zaměřuje na všechny fáze logistického řetězce. Vedle teorie prednášené skvělými lektory si posluchači vzájemně vyměňují cenné zkušenosti a poznatky z praxe, a to je právě to, co Logistickou akademii odlišuje od jiných vzdělávacích institucí.

Rudolf Malý, ALog.
výkonný reditel, PST Ostrava, a.s.

Pokud mám charakterizovat LA jednou větou, tak to spojím se svým celoživotním krédem a sice „POKUD JE STANOVEN JASNÝ A REÁLNÝ CÍL, TAK K NĚMU LZE VŽDY NAJÍT CESTU.“ Nehledej a neshromažduj argumenty proč ne, ale vždy pátrej po cestách a postupech jak ano! tzn. HLEDEJ ZPŮSOB, NIKOLIV DŮVODY! O pravdivosti tohoto tvrzení jsem se v průběhu spolupráce celého teamu pilotního programu několikrát přesvědčil. Také o tom, že důležitost teamové práce pro vlastní i firemní rozvoj je zcela zásadní.

Ing. Martin Dubový, ALog.
Manažer a samostatný konzultant logistiky

V průběhu své mnohaleté praxe v oblasti logistiky jsem měl příležitosti se podílet na zajímavých projektech a přitom spolupracovat s mnoha lidmi, kterých si dodnes velmi vážím. Ale teprve na Logistické akademii jsem pochopil, co znamená: „BÝT V PRAVÝ ČAS, NA PRAVÉM MÍSTĚ!“ Vysoce kvalifikovaný a náročný lektorský sbor, získání komplexního pohledu na logistiku jako celek, rozšíření a prohloubení osobních znalostí a dovedností zakončených certifikací a především také přátelská, velmi obohacující setkání s ostatními kolegy z celé České a také Slovenské republiky. To vše jsou velmi cenné zkušenosti a všem, kteří mají zájem si své schopnosti a vědomosti dále prohlubovat a rozšiřovat, mohu Logistickou akademii vřele DOPORUČIT!

Jaroslav Fürst, ALog.
Metrans a.s.

Logistická akademie mi ukázala, že logistika je obor s velmi širokým záběrem a její význam prudce roste. Proto je správné chápání logistických procesů v různých odvětvích v současné době nezbytnou nutností pro dobré postavení na trhu. Díky Logistické akademii jsem měl možnost nejen si ověřit a uplatnit v projektech své doposud získané znalosti a zkušenosti, ale hlavně si rozšířit obzory zejména v oblastech nepřímo souvisejících s mým profesním zaměřením a získat tak komplexnější obraz o smyslu a významu tak zajímavého boru, jakým logistika bezesporu je. Neposledním a velmi cenným přínosem byla možnost setkat se s lidmi z různých oborů a činností, které zájem o logistiku spojuje a přináší jim nejen živobytí, ale i spoustu zajímavých zážitků a zkušeností. Díky profesionálnímu přístupu celého lektorského týmu jsem získal diplom a titul, kterého si nesmírně vážím.

Ing. Kamil Košťál, MBA, ALog.
Ředitel logistiky a personalistiky, BORCAD cz s.r.o.

Jako člověk zodpovědný za řízení toku materiálu jsem potřeboval získat znalosti, které by mi umožnily zvyšovat kvalitu a efektivitu logistických činností. Logistická akademie mi umožnila získat přehled o všech oblastech, s nimiž se jako logistik mohu setkat, včetně těch, do jejichž studia bych se sám nikdy nepustil, protože je dnes ke své práci přímo nepotřebuji (ale mohu potřebovat v budoucnosti). Velmi pozitivně hodnotím vysvětlení jednotlivých témat na ilustrativních příkladech z praxe a možnost poučit se i na tématech, která ve svých firmách řešili ostatní frekventanti akademie. Konkrétním výstupem bylo nastavení změn v řízení logistiky v naší společnosti, což byl cíl mé závěrečné práce. Logistickou akademii určitě doporučuji, absolvent se nejen dozví hodně zajímavých informací, ale způsob vedení výuky ho určitě bude bavit.

Ing. Prokop Havlík, ALog.
LOGIS a.s., obchodní ředitel Prokop Havlík

Kvalitní destilát základních znalostí z celého spektra logistiky s esencí příjemné atmosféry. Konzumace v jakémkoliv množství je (nejen) profesionálnímu životu prospěšná!

Ing. Tomáš Vojtík, ALog.
Výkonný ředitel, LOGIS a.s.

Na logistické akademii velice oceňuji účast přednášejících z "reálného světa logistiky", kteří dávají studiu výrazně praktický význam, a o to by v takovýchto vzdělávacích programech mělo jít především. Neméně důležitý byl i sekundární efekt spočívající v setkávání se s lidmi jiných oborů a na různých pozičních úrovních.

I když nemám reálné osobní srovnání s jinou školou poskytující studium v oblasti logistiky, budu logistickou akademii vřele doporučovat každému z mých kolegů, kteří projeví zájem doplnit si vzdělání z oblasti logistiky zejména kvůli těmto atributům:

  • Důraz logistické akademie na řešení praktických problémů
  • Špičková kvalita lektorů, kteří si na nic „nehrají“
  • Dobrý poměr „value for money“
  • Příjemné a kvalitní prostředí
  • Lidský přístup všech pracovníků, se kterými jsem se v průběhu studia setkal

Jsem velice rád, že jsem logistickou akademii absolvoval a tím získal komplexnější pohled na logistiku.

Ing. Tomasz Bień, CLog.
Vedoucí oddělení plánování projektových výrobků, BONATRANS GROUP, a.s.

Logistická akademie nabízí jedinečnou příležitost jak v rozšíření vědomostí, tak také ve vnímání oboru logistika. Skutečnost, že kurz je dlouhodobý, dává navíc možnost lépe se seznámit s dalšími odborníky v oboru, nabízí se se výměna zkušeností, náhled do jiných odvětví průmyslu nebo služeb, obohacení znalostí. Každý účastník posléze dostane šanci realizovat vlastní projekt nebo prezentovat vlastní výsledky dle konkrétních požadavků odborné komise. Osobně si velice vážím toho, že jsem mohl akademii studovat.

Gabriela Horáková, MSc., ALog.
Manažer logistiky, FEDERAL-MOGUL Friction Products, a.s.

Logistická akademie mi umožnila dosáhnout profesní odbornosti v oboru, ve kterém pracuji a který mě stále překvapuje novými a novými výzvami. Díky LA jsem se setkala s mnohými odborníky z logistické praxe, nejen lektory, ale také kolegy z jiných firem. Obohacující zkušeností bylo zjištění, že pohledy na logistické problémy v různých odvětvích mohou mít jiné parametry a firmy mohou řešit podobné problémy z různých úhlů. Velkým přínosem bylo rozšíření znalostí o všech odvětvích logistiky, ne pouze o těch, se kterými se denně setkávám. Studium bylo organizováno tak, že si je každý frekventant přizpůsobil svým časovým možnostem. Logistickou akademii doporučuji všem, kteří chtějí získat komplexní obraz o logistice. Bonusem jim může být uznávaný profesní titul.

David Jirásek, CLog.
Vedoucí pracoviště DHL Freight, DHL Express ( Czech Republic ) s.r.o.

Logistická akademie je skvělou příležitostí jak zjistit, co vše se za slovem logistika ve skutečnosti skrývá . Pro mne jako reprezentanta logistické společnosti DP DHL, divize Freight, přinesla LA možnost "nahlédnout za dveře" výrobních závodů a zjistit některé detaily, které mi nyní lépe pomohou pochopit a organizovat. V průběhu studia máte možnost se setkat nejen s výjimečnými lektory, ale také se " spolužáky ", kteří se mohou v průběhu stát i dobrými přáteli. Velkým přínosem však pro každého studenta Logistické Akademie je skutečnost, že po úspěšném absolvování nic nekončí. Ba naopak, začíná. Stála možnost spolupráce i po skončení studia činí Logistickou akademii výjimečnou. Možná právě proto, že " co v logistice nezvládneme sami, zvládneme společně, a společně přeci zvládneme vše ".

Dipl.-Wirtsch.-Ing.(FH) Antonín Krejčí, ALog.
Manažer logistiky, MAGNA Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.

Logistická akademie mi dala schopnost vhledu do všech disciplín logistiky a rovněž i mnoho podnětů k optimalizacím a zlepšením v naší firmě. Logistickou akademii doporučuji všem, kteří hledají prohloubení teoretických znalostí úzce propojených s praxí logistických auditorů.

Bc., Ing. Jiří Kabát, CLog.
IFE - CR, a.s.

Svoji profesi manažera logistiky ve výrobní firmě jsem začal, tak jako spousta jiných lidí, dělat bez příslušného oborového vzdělání. Mám vysokoškolské vzdělání, ale se zaměřením jiným než logistickým. Na začátku si s "pouhým" selským rozumem vystačíte, ale zcela jistě s ním nelze pracovat dlouhodobě, pokud chce člověk svoji práci dělat opravdu dobře a rozumět jí. Logistická akademie mi pomohla můj problém začít efektivně řešit. Dostal jsem know-how, které je pro mě dnes při práci již neodmyslitelné, doslova "na zlatém podnose". Látku v uživatelsky příjemné strukturované podobě jsem si mohl nastudovat díky e-learningu ve svém křesle u sebe doma, svým tempem a v čase, který určovalo moje pracovní vytížení a moje rodina. Absolvování Logistické akademie považuji za velmi dobrou referenci ve svém CV.

Petr Kukuč, CLog.
Zástupce vedoucího NS, VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.

Logistická akademie mě znovu donutila přemýšlet o některých systémech pro zvyšování produktivity výroby v naší „kusové“ výrobě ocelových konstrukcí. Z některých minulých školení logistiky vím, že je těžké v takto nastavených „starých provozech“ navrhnout a prosadit změny. Určitě mi však akademie ukázala, jak je obor logistiky v současné době důležitý, a že mi jeho stuidum bude přínosem do budoucna ať už v současné pozici a nebo jinde. Chtěl bych touto cestou zároveň poděkovat všem lektorům za přednášky a organizaci.

Ing. Aleš Mandák, ALog.
Supply Chain Director, Meopta-optika, s.r.o.

Studium LA předčilo mé očekávání. Vybalancovaný mix vzdělání, forma a obsah přednášek, interaktivní výuka, zkušenosti lektorů a osobní kontakty jsou obrovskou přidanou hodnotou, které budu i nadále využívat. Logistická akademie tak výrazně napomáhá mému osobnímu rozvoji a profesnímu cíli – být kompetentním, profesionálním a vzdělaným odborníkem v oboru Logistiky či Supply Chain. Studium LA mohu vřele všem kolegům z branže doporučit.

Ing. Marina Nikiforova, ALog.
Projektový manažer, U& SLUNO a.s.

Logistika = správné věci, na správném místě, ve správný čas s minimálními náklady. Pouze teorie? Nikoli, pokud stejně jako já dostanete příležitost vzdělávat se na Logistické akademii. To je místo, kde si neosvojujete pouze teorii, ale máte možnost ověřovat si své znalosti a zkušenosti v kruhu specialistů a odborníků. Stejně tak jako rozšířit si svůj obzor o prakticky využitelné rady a metody. A to mě na tom bavilo – teorie v praxi, žádné nesmyslné poučky, ba naopak „Něco“, co můžete získat pouze studijním kontaktem a přímou komunikací s opravdovými specialisty v dané oblasti. A získaný diplom? To je důkaz, že i Vy jste se stal pravým logistikem

Ing. Lubomír Škapa, CLog.
Manažer logistiky, BIKE FUN International s.r.o.

Logistická akademie mi nenabídla hotová řešení problémů, ale ukázala mi cestu, po jaké je nutné se vydat, aby je bylo možné vyřešit. Jejím absolvováním se ze mne nestal hotový logistik, protože teprve po zdárném ukončení akademie jsem si začal uvědomovat, jakou šíři vědomostí a zkušeností z logistiky je nutné mít a znát, abych byl schopen řešit náročné logistické úkoly, které přede mne staví každodenní podniková praxe. Absolvováním Logistické akademie dobrodružství logistiky nekončí, ale teprve začíná. Akademie mi vzala trochu času, na druhou stranu se mi tato investice bohatě vrátila v podobě nových vědomostí a zkušeností i z jiných oborů logistiky, a hlavně nových přátelství a kontaktů.

Bc. Miroslav Štrbavý, ELog.
Manažer výroby, TATRA, a.s.

Vzděláváním na Logistické akademii jsem získal znalosti, které v současnosti s úspěchem uplatňuji při zavádění prvků „štíhlé výroby“ v našem podniku (např. „Teorie úzkých míst“). Příjemná atmosféra při vzdělávání a setkávání s odborníky z praxe i řad vysokoškolských pedagogů jsou nedílnou součástí kvalitní výuky. Proto mohu vzdělávání doporučit všem zájemcům o rozšíření znalostí z jakékoliv oblasti logistiky.

Bc. Veronika Dvořáková, ALog.
Logistik-Leitung/Logistic manager

Logistická akademie pro mě byla zajímavým doplněním a rozšířením logistických vědomostí. Přednášky byly orientované na praxi, což mi při studiu na VŠ chybělo a rozhodně je to největší přínos Logistické akademie. Hodně mi dala i příprava a především prezentace projektů. Při obhajobě certifikátu jsem pochopila, že pro uplatnění v praxi jsou vedle znalostí hodně důležité i prezentační dovednosti.

Jiří Stacha, MLog.

Široké spektrum záběru, které studium na LA pokrývá, je opravdu velikým přínosem nejen do mého profesního života. Vzhledem k zaměstnání, které nyní vykonávám, bylo pro mne nejpřínosnější téma výrobní logistiky, které mi v zaměstnání pomáhá rychle se rozhodovat o prioritě kolidujících zakázek a efektivněji plánovat a pracovat s kapacitně úzkými místy. Teorie přednášená lektory je skvěle doplňována praktickými poznatky. S odstupem času si velice vážím toho, že jsem to byl právě já, koho zaměstnavatel vyslal na tento vzdělávací kurz, protože vědomosti, kterými jsem se obohatil, plně zužitkovávám při zaměstnání, ať už se jedná o výše zmiňovanou oblast výrobní logistiky či oblasti jiné.

Ing. Petr Sysel, CLog.
Banta Global Turnkey

I po letech praxe v logistice bylo pro mne studium na Logistické akademii velmi inspirující. Výukový program je komplexní, věnuje se jednotlivým oborům a současně dotváří ucelený pohled na logistiku. Atmosféra na LA, vstřícnost lektorů a možnost setkání s logistickými profesionály napomáhá k tolik cennému sdílení praktických zkušeností z různých oborů logistiky.

Ing. Bohuslav Kočí, MLog.

Logistická akademie mi nabídla nejen možnost jak si komplexně rozšířit vědomosti v tak složité oblasti, jako je logistika, ale také mi umožnila setkání a konzultace s odborníky, kteří velmi zajímavou a nenásilnou formou předávají své dlouhodobé zkušenosti z oblasti logistiky. Z takto získaných vědomostí a zkušeností pak každý účastník dostane příležitost prezentovat před odbornou komisí vlastní projekt. Osobně mohu každému doporučit studium na této Logistické akademii. V měsíci únoru roku 2012 se mi podařilo získat titul "MLog".

Ing. David Sivčák, CLog.

V logistice pracuji již přes deset let, takže praktické zkušenosti se zaváděním logistiky ve výrobě, skladování, dopravě, nákupu a řízení zásob jsem měl ještě před započetím studia. Logistická akademie mi pomohla prohloubit a utřídit si mé praktické i teoretické znalosti, které jsem mohl konzultovat s kolegy i lektory - odborníky z různých oborů. Studium doporučuji všem, kdo mají zájem pracovat na sobě a mají k logistice vztah – těmto lidem bude studium přínosem.

Ing. Pavlína Strakošová, CLog.

Pojetí studia na Logistické akademii předčilo mé očekávání. Jedná se o komplexní pohled na logistiku obohacenou o praktické zkušenosti. K tomu se nám naskytla neuvěřitelná možnost potkat spoustu zajímavých osobností z různých odvětví. A jak vše nejlépe shrnout? Vystihnout podstatu věci a při jakékoli činnosti mít vždy na paměti cíl, kterého se má dosáhnout. Pointou je, že to neplatí jen v logistice, ale také v našem celém životě. Potom je vše jako malé dílky puzzle, které do sebe hladce zapadají a to co děláme má smysl. Děkuji za tuto příležitost.

Ing. Petr Symerský, ELog.
Ředitel logistiky, Logistic & Material Manager

Co se týká LA jako takové, je to dobré místo kde si lidé (jako já), kteří vstřebávají vědomosti více z praxe, ověří, že jde lecos i spočítat a ověřit „od stolu“. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastni celého běhu, byť někdy víc duchem na emailu než v učebně, ale i tak jsem rád za osvěžení praxe a poznání teorie.

Ing. Roman Dudáš, CLog.
Vedoucí odboru - řízení výroby a služeb, VOP CZ, s.p.

Je to již pár dní, kdy jsem absolvoval Logistickou Akademii, při zamyšlení nad otázkou zda jsem získal nebo ztratil, vítězí jednoznačně zisk. Zisk v podobě teorie napříč logistiky, kterou bylo a je možno konfrontovat s novými kolegy z praxe, zisk v podobě kontaktů na akademické půdě, zisk v podobě ověření vlastních vědomostí, zisk v podobě aplikovatelnosti logistické teorie do praxe. Vše předcházející je součástí ve všech vzdělávacích institutech, nadstandardem Logistické Akademie však je způsob jakou formou jsou předávány informace studentům a duch lidí, kteří se snaží předat své znalosti a zkušenosti. Tímto děkuji Ing. Jaroslavu Bazalovi, Ph.D., ALog. a jeho kolegům, pevně věřím, že se v budoucnu ještě setkáme. Jen tak mimochodem, vzpomenete si: Význam předpovědi Američan George W. Plossl (*1918) to vyjadřuje takto: „Predikování je v průmyslu něco jako sex ve společnosti. Potřebujeme to, nemůžeme se bez toho obejít, každý to tím nebo jiným způsobem dělá, nikdo si však není jistý, že to dělá nejlepším způsobem“.

Ing. Tomáš Hermann, CLog.
Head of Quality and Safety, Huisman Konstrukce, s.r.o.

Logistická akademie mi pomohla nejen rozšířit si teoretické znalosti, ale také načerpat spoustu podnětných informací z praxe od lektorů, kteří jsou skutečnými odborníky ve své profesi. Samozřejmě, že dobrým logistikem se člověk stane až po několika letech praxe, ale díky Logistické akademii mám vytvořenu pevnou základnu znalostí, které jsou v této komplexní disciplíně velmi podstatné.“

Ing. Regina Gembalová, ALog.
vedoucí odd. výrobní logistiky, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.

Co mi dala Logistická akademie: rozšírení vědomostí, výměnu zkušeností, více pohledu na danou problematiku, nové náměty a inspiraci pro další práci, nové přátele a kontakty, výbornou atmosféru v týmu, získání certifikátu a titulu - známku dosažených praktických i teoretických (akademických) znalostí a dovedností.

Bc. Aleš Kostka, ALog.
Plánování výroby, KES - kabelové a elektrické systémy spol. s r.o.

Logistická akademie mi umožnila, po letech praktických zkušeností, ověřit si před odborným fórem své dosavadní praktické i teoretické zkušenosti současně. Motivací bylo dosažení maximálního kvalifikačního stupně. Tímto jsem získal zpětnou vazbu ke svému chápání logistické problematiky a to jak v oborech mé praxi velice blízkých, tak i okrajových. Potvrdil jsem si, že komplexní pohled na rešení úkolů a případů je správný. Navíc jsem obohatil svuj profesní rozsah o velmi cenné poznatky z komunikace jak s akademickou porotou, tak s profesionály z branže logistiky ruzných oborů. To mi umožňuje lépe formovat a realizovat rešení každodenních praktických problémů v mé práci.

Milan Ferenc, ELog.

Logistické akademii vděčím za posun v profesním i osobním životě. Přístup vedoucího lektora a způsob výuky je a zůstane pro mě zdrojem inspirace na další roky mého života. Doporučuji absolvovat všem, kteří se byť jen dotknou některého z temat této dynamické vědní disciplíny.

Peter Dubovský, ALog.

Čo mi dala Logistická akadémia ? Odpoveď je úplne jednoduchá, mohol som si overiť moje praktické skúsenosti a nastaviť si zrkadlo v teoretickej rovine. Logistika je dynamické odvetvie a bez nových informácii si neviem predstaviť existenciu v tomto prostredí. Stretol som veľa nových kolegov, lektorov z oblasti logistiky. Skúsenosti, ktoré som dostal a mohol som aj odovzdať je to najdôležitejšie a nakoniec aj to, čo som očakával od akadémie. Odporúčam logistickú akadémiu každému, kto ma záujem načerpať nove informácie z odvetvia logistiky.