Systém certifikace

Systém certifikace Logistické akademie je velmi precizní hodnotící postup, který umožňuje ocenit znalosti a dovednosti v oboru logistiky. Získaný diplom a s ním spojený titul garantuje, že jeho nositel je odborníkem na svém místě.

Celková částka nemusí být zaplacena jednorázově celá, nýbrž stačí zaplatit vstupní poplatek 5 000 Kč. Uhrazení vstupního poplatku Vám umožní vypracovat testy v e-learningu. 

K úspěšnému zvládnutí certifikace není podmínkou absolvování veřejných kurzů. Pokud ovšem frekventanti certifikace v rámci studia cítí potřebu absolvovat jakýkoliv veřejný kurz, který Logistická akademie nabízí, mají nárok na slevu, stejně tak mají výraznou slevu na studijní materiály "Logistika v praxi".

Diplom, udělený Logistickou akademií, je pro logistika nejvyšším vyznamenáním, neboť Logistická akademie je obecně nejuznávanější autoritou pro ověřování této kvalifikace. Prestiž získaného titulu (uváděného za jménem) je dále stvrzena certifikátem vrcholové instituce v budování logistické kariéry v ČR, kterou je Komora logistických auditorů.

Pro uznání diplomu jako oficiální a trhem práce respektované kvalifikace disponujeme akreditací MŠMT. V neposlední řadě je to však řada vynikajících logistiků (viz ohlasy), kteří již některý z udělovaných diplomů získali a jsou pro nás tím nejcennějším – živými referencemi.

Požadavky certifikace

Diplom Logistické akademie získáte po splnění následujících podmínek:

 1. alespoň 3 roky podnikové (nebo podnikatelské) praxe
 2. pro titul auditor logistiky 5 let podnikové (nebo podnikatelské) praxe z toho 3 roky ve vedoucí pozici
 3. složení písemných testů (zpracovávaných vzdáleně přes e-learning)
 4. prezentace a obhajoba projektu z oblasti logistiky
  • buď již realizovaného,
  • nebo právě probíhajícího,
  • nebo i teprve připravovaného,
  před grémiem Logistické akademie.

Úrovně certifikace

Provozní logistik, PLog.

(pro účely rekvalifikace „dispečer logistiky“)

Kvalifikace pro výkon práce v pozicích dispečerů skladování, dopravy a manipulace, plánovačů výroby, referentů nákupu, celních deklarantů, referentů řízení zásob apod.

Testované oblasti

Zvládnutí testů v úrovni PLog. a prezentace řešených úloh z osobní logistické praxe nebo úloh zadaných lektorem Logistické akademie.

Cena certifikace

12.000 Kč (bez DPH)
Úhrada možná po částech bez navýšení.

Expert logistiky, ELog.

(pro účely rekvalifikace „technolog logistiky“)

Kvalifikace pro řešení úloh z oblasti interní i externí logistiky, pro projektování a realizaci změn formou logistických programů a projektů, vedení řešitelských a projekčních týmů, zavádění nových logistických technologií, informačních systémů atp.

Testované oblasti

Zvládnutí testů v úrovni ELog. a prezentace logistického projektu, na jehož řešení měl, má nebo bude adept mít vlastní rozhodující podíl.

Cena certifikace

16.000 Kč (bez DPH)
Úhrada možná po částech bez navýšení.

Manažer logistiky, MLog.

Kvalifikace pro řízení logistických oddělení, pro koordinaci a operativní rozhodování na úrovni celofiremní logistiky, metodická práce v logistice (vedoucí útvarů logistiky, vedoucí plánovacích odd., vedoucí skladů, vedoucí nákupu, vedoucí distribuce, vedoucí všech jiných útvarů angažovaných v logistice).

Testované oblasti

Zvládnutí testů v úrovni MLog. a prezentace uskutečněných manažerských aktivit v oblasti logistiky nebo prezentace uskutečněných manažerských aktivit v jiné oblasti a řešených úloh z osobní logistické praxe nebo úloh zadaných lektorem Logistické akademie.

Cena certifikace

20.000 Kč (bez DPH)
Úhrada možná po částech bez navýšení.

Konzultant a trenér logistiky, CLog.

Kvalifikace pro vysoce odbornou lektorskou, trenérskou a konzultační činnost v oblasti logistiky.

Testované oblasti

Zvládnutí testů v úrovni CLog. a prezentace logistického projektu, na jehož řešení měl, má nebo bude adept mít vlastní rozhodující podíl včetně prokázání prezentačních a didaktických dovedností.

Cena certifikace

25.000 Kč (bez DPH)
Úhrada možná po částech bez navýšení.

Auditor logistiky, ALog.

Kvalifikace pro vysoce odbornou auditorskou činnost v oblasti logistiky (nenahrazuje členství v Komoře logistických auditorů).

Testované oblasti

Zvládnutí testů v úrovni ALog. (zde je již shodná s úrovní CLog.) a prezentace projektu typu logistického auditu dle metodiky Komory logistických auditorů.

Cena certifikace

30.000 Kč (bez DPH)
Úhrada možná po částech bez navýšení.