1. 8. 2016
Rubrika múzická

Logistika = antichaotika

V popisech dnešní doby můžeme narážet na obraty jako „dynamická“, „neustále se vyvíjející“, „svobodná“, „zdravě konkurenční“… a podobně. Liberálnost a možnost nacházet nová vlastní pravidla, systémy a řešení vidíme na jednu stranu jako neomezené možnosti, na stranu druhou se musíme vyrovnávat s tím, že když je „možné vše“, často nám chybí orientace. A tak dochází k paradoxu, kdy nekonečné množství vlastních pravidel vede k zaměnitelnosti se stavem, kdy žádná pravidla nejsou. Současná doba má, ekonomické eufemismy stranou, největší potenciál chaosu, jaký kdy společnost zažívala.

Historicky vzato jsme se obchodně nemuseli nikdy vyrovnávat s tak vyrovnanou poptávkou a nabídkou, s globálním trhem, informačními technologiemi a možnostmi, které jsou doopravdy neomezené, máme-li na ně finanční a duševní kapacity. 

...ti uvědomělí investují do managementu chaosu – logistiky

Na současném trhu není konkurence zdravá, ale vyloženě nadměrná a likvidační. Heslo „přežijí jen nejsilnější“ získalo punc doslovnosti a konkurenční výhoda je otázkou životaschopnosti a krachu. Neustálá reakce na nepředvídané podněty může znamenat nastavení vnitrofiremního chaosu jako standardu, ale na to firmě velmi rychle dojde energie. Ti méně pružní podléhají všeobecné panice a plošným škrtům, ti uvědomělí investují do managementu chaosu – logistiky.

Už dávno víme, že logistiku můžeme jako pojem interpretovat na mnoha úrovních, na té nejvyšší je to nastolování efektivního řádu, tudíž opaku chaosu. Díky kvalitní logistice minimalizujete svou (myšleno firemní) zranitelnost a každý výkyv pro vás bude příležitostí. Minimálně k otestování a vylepšení stávajícího systému.

Logistika = antichaotika

Nebezpečí chaosu spočívá především v jeho nepředvídatelnosti. A právě tomu logistika jakožto antichaotika pomáhá předcházet. Logistika totiž zdaleka není pouze systémem opatření, ale celým procesem získávání informací, jak tato opatření, řešení a systémy nastavit. A hlavně – síla logistika spočívá v kontinuálním sběru a vyhodnocování dat, jejich zařazování do správných kontextů a vyvozování závěrů. Principiálně nám tedy logistika dává v boji proti chaosu do rukou zbraň z nejmocnějších – predikci.

Díky multidisciplinárnímu záběru logistiky můžeme za pomoci jejích nástrojů vytvářet v každé situaci pro firmu scénáře maximálně optimistické, maximálně pesimistické a ty nejvíc pravděpodobné. Můžeme vyhodnotit míru potřeby a návratnosti inovací ve všech možných oblastech, strategicky podporovat jednotlivá odvětví ve firmě, díky kontinuální práci logistiky můžeme strategické plánování zkrátit na minimum a co nejdříve překračovat k jeho plnění. Respektive v ten správný čas.

Sociologie chaosu

Trhy obecně už asi nikdy nebudou jako dříve. Už nebudeme mít kvóty, jistotu odbytu, zaměstnanosti ani postupů. Naše ekonomická konkurenceschopnost spočívá v pružných reakcích, nových nápadech a selském rozumu. Vždy se jen liší míra vstupních dat, interních prostředků a výstupních dopadů, nicméně na těchto vlastnostech stojí přežití nadnárodních korporací i drobného živnostníka.

Sociologie operuje s termínem konec historie. Dává ji do souvislosti s liberálním demokratickým kapitalismem, tedy stavem, který byl pro moderní společnost kýžený, nejlépe uspokojuje potřeby současného člověka, a kterého jsme vlastně dosáhli, dál prý není kam směřovat.

Na základě řecké mytologie je Chaos jedním z tvořitelských božstev. Před ním nebylo nic, až díky němu vzniklo vše ostatní.

Jak tyto dvě historicko-společenské informace souvisí? Konec historie a chaos vzniklý liberální demokracií mohou být vlastně naprosto pozitivní prvky. Je možné, že společnost neskončila psát historii, jen našla rovnováhu. Možná že lidská spokojenost nespočívá ve vymýcení chaosu, ale naopak v jeho přijetí a koexistenci s ním. Chaos nás učí efektivitě, vývoji a neustrnutí na místě. A není potřeba vývoje hnacím motorem lidstva? Chaos nám doopravdy dává nekonečné množství podnětů a tedy i nekonečný potenciál jejich využití. Antichaotikum v podobě logistiky tak nepůsobí jako prostředek boje s chaosem s cílem ho vymýtit, ale jako prostředek si z něj vzít to nejlepší. 

Diplom z logistiky