17. 3. 2014
Povolání logistik - radosti a strasti

Uplatnění absolventů LA

Mezi významnými pozicemi zastávanými absolventy Logistické akademie jsou především vedoucí místa logistických oddělení, vrcholový firemní management a hlavní plánovací a koordinační funkce. Konkrétně se jedná o vedoucí oddělení a managery logistiky, supply chain managery a project managery. Semináře v  Logistické akademii ale navštěvují také majitelé a výkonní ředitelé firem i nezávislí konzultanti a podnikatelé z oboru logistiky. Všem těm pomohly kurzy Logistické akademie prohloubit znalosti o práci v oboru, popřípadě dosáhnout potřebné kvalifikace.

O zásadním významu logistiky pro společnost svědčí i fakt, že je také plnohodnotným akademickým oborem. Kromě dobré praxe má tedy logistika také teoretickou základnu. Mnohé univerzity a jejich technické, strojní stavební a ekonomické fakulty nabízí v různých formách a kombinacích logistiku jako studijní obor. A tedy možnost mít jako povolání teorii logistiky. Mezi absolventy Logistické akademie jsou právě ti vysokoškolští pedagogové, kteří chtěli rozšířit své kontakty s kolegy a s celým živým oborem.

Logistická akademie vychází především z praxe a sleduje nové trendy ze všech oblastí logistiky. Kurzy Logistické akademie tak lákají lidi s podobným zaměřením a hodnotami. Proto není Logistická akademie jen místo pro vzdělání, ale taky jedinečná základna pro setkávání se s kolegy, pro získání nových kontaktů a rozšíření obzorů na pracovním poli.